LÝ LUẬN     VĂN HỌC     BÌNH LUẬN     PHỎNG VẤN     VỤ ÁN LIÊN QUAN     NHÓM ĐÀLẠT    TIỂU SỬ

"Sau mấy chục năm được nhà trường xã hội chủ nghĩa trau dồi bao nhiêu tri thức về khoa học tự nhiên, về triết học Mác-Lê, về chính trị ... thì bây giờ các chi bộ lại không còn coi chúng tôi là thành phần công nông gần đảng nữa mà chuyển thành tầng lớp trí thức tiểu tư sản bấp bênh ! Trở thành kỹ sư, tiến sĩ, giáo sư ... thì lại xa đảng hơn lúc chưa đi học !. Nghĩa là trên thực tế thì chất Đảng ngược chiều với chất trí thức ! Đó là điều nghịch lý".....Dắt Tay Nhau, Đi Dưới Tấm Biển Chỉ Đường của Trí Tuệ - Hà Sĩ Phu 1988

"Khẳng định vai trò quyết định của tự do và phát triển không có nghĩa là khi có hai điều kiện ấy thì tự khắc sẽ có Bình đẳng và Bác ái mà không cần đến hoạt động khuyến thiện và nỗ lực tranh đấu của con người. Không thể lấy khát vọng thay cho qui luật, nhưng khát vọng đúng sẽ xúc tiến nhanh qui luật...." Đôi Điều Suy Nghĩ của Một Công Dân - Hà Sĩ Phu 1993

"Mọi hoạt động Tranh đấu của con người từ cổ chí kim , không có gì ra ngoài ý nghĩa của chữ QUYỀN CON NGƯỜI. "Quyền Con người" ngày nay đã trở thành vấn đề toàn cầu không nước nào có thể lẩn tránh, điều ấy đánh dấu một bước trưởng thành khổng lồ của văn minh nhân loại. Ở đâu có áp bức bất công, ở đâu con người bị đối xử phi lý đều có thể tìm nơi "Quyền Con Người" một điểm tựa để tranh đấu, ít nhất cũng là điểm tựa tinh thần. Mặt khác. từ ánh sáng chung nhất về "Quyền Con Người", con người có thể nhìn lại những trào lưu Tranh đấu của mình một cách có cơ sở khách quan, khoa học và sáng suốt hơn..." Chia Tay Ý Thức Hệ - Hà Sĩ Phu 1995

Bài Viết Mới


Câu đối Tết con Lợn (Đinh Hợi-2007)

 

Câu 1 :  (Chó đi, Lợn đến)

            * CHÓ gâu gâu, nghe pháo Dân chủ cúp đuôi ,

                                                   “bấn xúc xích, chạy vung xích CHÓ” !

            * HEO  ủn  ỉn ,  nhìn  xấp  Đô la   híp mắt ,

                                                    “cuống cà kê, nói toạc móng HEO” !

-----------------------------------------------------------

Câu đối dùng toàn thành ngữ dân gian :

bấn xúc xích”= thành ngữ chỉ sự nguy cấp

chạy vung xích chó”=thành ngữ chỉ sự hoảng loạn, tất tưởi

cuống cà kê”=thành ngữ chỉ sự luống cuống, vội quýnh lên.

nói toạc móng heo”=thành ngữ chỉ sự nói thẳng bật ra, không còn giữ gìn.

 

Câu 2 : * Đêm ba mươi tiếp HẢI NAM ,

                                                       thân BÈO bọt còng lưng “Xia nỉ “!

            * Sáng mồng một LANG ôm ĐẠI BẠCH .

                                                 câu  CÁM ơn luôn miệng “Thanh kiu” !

---------------------------------------------------------

-Ỷ , Lang = tên hai giống lợn nội.

- Hải Nam= một giống lợn Trung quốc, Đại bạch= một giống lợn Bắc Mỹ 

- Xia nỉ , thanh kiu = Cảm ơn (tiếng Tàu và tiếng Anh).

 

Câu 3: (Dán cổng một trại nuôi lợn) :

                              

                    Lũ  Ỉn  cứ  an tâm, “Quốc khố” đã gom vài tấn CÁM !

             Chú Trư càng phấn khởi, “Dân sinh” rộng mở một ao BÈO !

 

 

  Mời đối (năm Đinh Hợi 2007)

Câu 1 : (Mừng Xuân con Lợn)

                  Tổ quốc hỡi bay lên , Lợn đến,

                                               đóng ĐINH vào lịch sử ?

Câu 2 : (Vịnh con lợn)

                  Nửa nạc nửa mỡ, hết cỡ ngu si,

                                               giỗ tết đến kỳ, lên bàn thờ tổ!

 

        ( Ngày giỗ lớn thường để nguyên cả con lợn luộc, bày trên một chiếc mâm đồng lớn, đặt lên bàn thờ tổ)

 

 

Câu 3 :          Hoạn lợn thẳng tay, vào ngay Hoạn lộ !

      (năm Lợn, tặng những chính khách có duyên với con lợn: vốn hành nghề Hoạn lợn mà sau thẳng tiến trên đường Hoạn lộ, làm đến chức quan đầu triều. Hoạn lộ là đường làm quan).

 

Câu 4 :       thế làm CÀN, thân BÈO bọt vẫn là ĐINH rỉ !

       ( Chữ Ỷ và chữ Bèo gắn với loài Heo. Khi bộc lộ sự khinh bỉ, ta thường dùng một thành ngữ mới : Mày thì tao coi là cái đinh (hay cái đinh rỉ . Lưu ý năm nay là năm Đinh Hợi).

 

Câu 5 :        HEO chẳng may gặp gió HEO MAY ,

                             lăn cổ chết, có thày LANG cũng chết !

 


LÝ LUẬN    VĂN HỌC    BÌNH LUẬN    PHỎNG VẤN    VỤ ÁN LIÊN QUAN    NHÓM ĐÀLẠT    TIỂU SỬ