LÝ LUẬN     VĂN HỌC     BÌNH LUẬN     PHỎNG VẤN     VỤ ÁN LIÊN QUAN     NHÓM ĐÀLẠT    TIỂU SỬ

"Sau mấy chục năm được nhà trường xã hội chủ nghĩa trau dồi bao nhiêu tri thức về khoa học tự nhiên, về triết học Mác-Lê, về chính trị ... thì bây giờ các chi bộ lại không còn coi chúng tôi là thành phần công nông gần đảng nữa mà chuyển thành tầng lớp trí thức tiểu tư sản bấp bênh ! Trở thành kỹ sư, tiến sĩ, giáo sư ... thì lại xa đảng hơn lúc chưa đi học !. Nghĩa là trên thực tế thì chất Đảng ngược chiều với chất trí thức ! Đó là điều nghịch lý".....Dắt Tay Nhau, Đi Dưới Tấm Biển Chỉ Đường của Trí Tuệ - Hà Sĩ Phu 1988

"Khẳng định vai trò quyết định của tự do và phát triển không có nghĩa là khi có hai điều kiện ấy thì tự khắc sẽ có Bình đẳng và Bác ái mà không cần đến hoạt động khuyến thiện và nỗ lực tranh đấu của con người. Không thể lấy khát vọng thay cho qui luật, nhưng khát vọng đúng sẽ xúc tiến nhanh qui luật...." Đôi Điều Suy Nghĩ của Một Công Dân - Hà Sĩ Phu 1993

"Mọi hoạt động Tranh đấu của con người từ cổ chí kim , không có gì ra ngoài ý nghĩa của chữ QUYỀN CON NGƯỜI. "Quyền Con người" ngày nay đã trở thành vấn đề toàn cầu không nước nào có thể lẩn tránh, điều ấy đánh dấu một bước trưởng thành khổng lồ của văn minh nhân loại. Ở đâu có áp bức bất công, ở đâu con người bị đối xử phi lý đều có thể tìm nơi "Quyền Con Người" một điểm tựa để tranh đấu, ít nhất cũng là điểm tựa tinh thần. Mặt khác. từ ánh sáng chung nhất về "Quyền Con Người", con người có thể nhìn lại những trào lưu Tranh đấu của mình một cách có cơ sở khách quan, khoa học và sáng suốt hơn..." Chia Tay Ý Thức Hệ - Hà Sĩ Phu 1995

Bài Viết Mới


Gửi người tuyệt thực trong tù (Nhân đọc Thư quyết tử của Tiến sĩ CHHV)

Đã đọc thấy những dòng huyết lệ,
Độc tài toàn trị đây, chống nó, thật can trường
Yêu nước thương nhà, gánh hết tai ương
Lời quyết tử trong tù truyền đi sức mạnh.

Không tin được, đây lá thư “tuyệt mệnh”
Của người con một khai quốc công thần
Một luật sư quyết vị quốc vong thân
Giữa tù ngục mệnh danh toàn…Cách mệnh!
Tin quyết tử sao nghe lòng ớn lạnh
Vết nồi da nấu thịt lại hằn đau

Nhưng sự thật có chi đâu khó hiểu
Khi một thời sự đểu  đã lên ngôi
Hận Thành Đô mang nỗi nhục muôn đời
Tiên Lãng, Văn giang  nhóm ngòi thuốc nổ…

Sách cứu nước Vũ đây đã tỏ
Trò tiểu nhân khủng bố chúng bày ra
Là cái gai thấu ruột lũ gian tà
Anh chết đi, kẻ thù anh mát ruột!

Người duy lý, biết anh không tự sát
Không rút lui hèn nhát trước …cai tù
Quân vô đạo sá chi điều nghĩa lý
Dân chết trong “đồn” thể chế vẫn êm ru…

Anh đã gióng tiếng chuông phản kháng
Chúng tôi nghe cùng ráng đấu tranh
Nhắn ông “cai” đang có quyền hành:
“Cai” một thuở, ý dân vạn đại!
Thượng cấp của ông đâu ngồi đó mãi
Về với dân, chớ dại …hành dân…

Hà Vũ ơi,
Tổ quốc ta nhất định sẽ hồi sinh
Để Tổ quốc quyết sinh cần ta phải sống!
Một giọt sống góp vào muôn giọt sống
Hồn nước thiêng tiếp sống lại cho mình.
Tịch cốc như phép tu hành
Giục cơn bĩ cực sớm thành thái lai…


Đà Lạt chiều 3-6-2013
Hà Sĩ Phu

 

 

 

 


LÝ LUẬN    VĂN HỌC    BÌNH LUẬN    PHỎNG VẤN    VỤ ÁN LIÊN QUAN    NHÓM ĐÀLẠT    TIỂU SỬ