LÝ LUẬN     VĂN HỌC     BÌNH LUẬN     PHỎNG VẤN     VỤ ÁN LIÊN QUAN     NHÓM ĐÀLẠT    TIỂU SỬ

"Sau mấy chục năm được nhà trường xã hội chủ nghĩa trau dồi bao nhiêu tri thức về khoa học tự nhiên, về triết học Mác-Lê, về chính trị ... thì bây giờ các chi bộ lại không còn coi chúng tôi là thành phần công nông gần đảng nữa mà chuyển thành tầng lớp trí thức tiểu tư sản bấp bênh ! Trở thành kỹ sư, tiến sĩ, giáo sư ... thì lại xa đảng hơn lúc chưa đi học !. Nghĩa là trên thực tế thì chất Đảng ngược chiều với chất trí thức ! Đó là điều nghịch lý".....Dắt Tay Nhau, Đi Dưới Tấm Biển Chỉ Đường của Trí Tuệ - Hà Sĩ Phu 1988

"Khẳng định vai trò quyết định của tự do và phát triển không có nghĩa là khi có hai điều kiện ấy thì tự khắc sẽ có Bình đẳng và Bác ái mà không cần đến hoạt động khuyến thiện và nỗ lực tranh đấu của con người. Không thể lấy khát vọng thay cho qui luật, nhưng khát vọng đúng sẽ xúc tiến nhanh qui luật...." Đôi Điều Suy Nghĩ của Một Công Dân - Hà Sĩ Phu 1993

"Mọi hoạt động Tranh đấu của con người từ cổ chí kim , không có gì ra ngoài ý nghĩa của chữ QUYỀN CON NGƯỜI. "Quyền Con người" ngày nay đã trở thành vấn đề toàn cầu không nước nào có thể lẩn tránh, điều ấy đánh dấu một bước trưởng thành khổng lồ của văn minh nhân loại. Ở đâu có áp bức bất công, ở đâu con người bị đối xử phi lý đều có thể tìm nơi "Quyền Con Người" một điểm tựa để tranh đấu, ít nhất cũng là điểm tựa tinh thần. Mặt khác. từ ánh sáng chung nhất về "Quyền Con Người", con người có thể nhìn lại những trào lưu Tranh đấu của mình một cách có cơ sở khách quan, khoa học và sáng suốt hơn..." Chia Tay Ý Thức Hệ - Hà Sĩ Phu 1995

Bài Viết Mới


Yêu nước thì sống mãi trong lòng dân tộc

(Phát biểu nhân giỗ chung thất nhà yêu nước Lê Hiếu Đằng)

Hà Sĩ Phu

Thưa anh Lê Hiếu Đằng linh thiêng,
Anh ra đi đã 49 ngày, hôm nay tôi mới có dịp thay mặt các thân hữu từ cao nguyên về đây thăm viếng anh. Những ngày cuối cùng ngắn ngủi, tuy thể xác rất đau yếu nhưng tinh thần anh vẫn sáng suốt và cương nghị, đủ để quyết định làm một cuộc hóa thân, một cuộc thăng hoa. Cũng như cuộc đời tướng Trần Độ có hai giai đoạn khác hẳn nhau là Trần Độ 1 và Trần Độ 2, đời Lê Hiếu Đằng cũng có hai đoạn Hiếu Đằng 1 và Hiếu Đằng 2, hai giai đoạn của cuộc đời tuy cùng xuất phát từ tấm lòng yêu nước nhưng có sự nhìn nhận khác nhau về chất đối với con đường cứu nước. Khi đã được tích lũy về lượng thì sự thăng hoa đâu cần phải nhiều ngày, và sự thức tỉnh không bao giờ là muộn!
Sự thăng hoa này là giá trị tinh thần, là tài sản tinh thần mà Lê Hiếu Đằng đã để lại cho gia đình, cho những người thân và cho đời sau mãi mãi.

Hôm nay cho phép tôi nhắc lại câu đối tôi đã viếng anh ngày ra đi:
- Nằm bịnh vẫn suy tư, việc Đảng cứ vào ra, thương mẹ Việt Nam, son sắt không phai lòng HIẾU tử!
- Biểu tình cùng kháng nghị, lòng Dân dù sau trước, ghét quân Đại Hán, oai hùng cho xứng trận Đằng Giang!
Lê Hiếu Đằng thương mẹ Việt Nam và ghét quân Đại Hán, nên son sắt một lòng HIẾU tử và sống sao cho xứng trận ĐẰNG giang! Hiếu là Hiếu thế và Đằng là Đằng thế!
Xin tạm biệt anh, anh Lê Hiếu Đằng!
SG ngày 11/3/2014    H. S. P.
http://boxitvn.blogspot.com/2014/03/yeu-nuoc-thi-song-mai-trong-long-dan-toc.html

 

 


LÝ LUẬN    VĂN HỌC    BÌNH LUẬN    PHỎNG VẤN    VỤ ÁN LIÊN QUAN    NHÓM ĐÀLẠT    TIỂU SỬ