LÝ LUẬN     VĂN HỌC     BÌNH LUẬN     PHỎNG VẤN     VỤ ÁN LIÊN QUAN     NHÓM ĐÀLẠT    TIỂU SỬ

"Sau mấy chục năm được nhà trường xã hội chủ nghĩa trau dồi bao nhiêu tri thức về khoa học tự nhiên, về triết học Mác-Lê, về chính trị ... thì bây giờ các chi bộ lại không còn coi chúng tôi là thành phần công nông gần đảng nữa mà chuyển thành tầng lớp trí thức tiểu tư sản bấp bênh ! Trở thành kỹ sư, tiến sĩ, giáo sư ... thì lại xa đảng hơn lúc chưa đi học !. Nghĩa là trên thực tế thì chất Đảng ngược chiều với chất trí thức ! Đó là điều nghịch lý".....Dắt Tay Nhau, Đi Dưới Tấm Biển Chỉ Đường của Trí Tuệ - Hà Sĩ Phu 1988

"Khẳng định vai trò quyết định của tự do và phát triển không có nghĩa là khi có hai điều kiện ấy thì tự khắc sẽ có Bình đẳng và Bác ái mà không cần đến hoạt động khuyến thiện và nỗ lực tranh đấu của con người. Không thể lấy khát vọng thay cho qui luật, nhưng khát vọng đúng sẽ xúc tiến nhanh qui luật...." Đôi Điều Suy Nghĩ của Một Công Dân - Hà Sĩ Phu 1993

"Mọi hoạt động Tranh đấu của con người từ cổ chí kim , không có gì ra ngoài ý nghĩa của chữ QUYỀN CON NGƯỜI. "Quyền Con người" ngày nay đã trở thành vấn đề toàn cầu không nước nào có thể lẩn tránh, điều ấy đánh dấu một bước trưởng thành khổng lồ của văn minh nhân loại. Ở đâu có áp bức bất công, ở đâu con người bị đối xử phi lý đều có thể tìm nơi "Quyền Con Người" một điểm tựa để tranh đấu, ít nhất cũng là điểm tựa tinh thần. Mặt khác. từ ánh sáng chung nhất về "Quyền Con Người", con người có thể nhìn lại những trào lưu Tranh đấu của mình một cách có cơ sở khách quan, khoa học và sáng suốt hơn..." Chia Tay Ý Thức Hệ - Hà Sĩ Phu 1995

Bài Viết Mới


Chùm thơ trong tù

Hà Sĩ Phu
                                 Lương tâm vác thánh giá
                                    Trí tuệ vào nhà pha
                                                           Hà Sĩ Phu

Phòng giam tù chính trị ở Hỏa Lò trước 1954, sau đó giam tù “cán bộ công nhân viên phạm pháp” trong đó có nhiều tù nhân lương tâm

Noel  trong tù 

Trại giam một Chúa nhật
Đêm Noel nhớ nhà
Tôi nhớ người sinh trên máng cỏ
Lại nhớ về Thích Ca
Nhớ Lão Trang, Khổng Mạnh
Các Mác và Ala …

Chân lý như  Đức Mẹ
Hư thực ở lòng ta
Rộng hẹp không bờ bến
Đồng trinh vẫn nguyên vẹn
Để anh vào anh ra.

Muôn kiếp người đi qua
Đường thế gian vẫn vậy.
Lương tâm vác thánh giá
Trí tuệ vào nhà pha.

Ôi con đường thế gian
Rắc tàn đuốc tuệ
Nam mô A di đà…

Ông Frớt ơi ông Frớt
Đêm nay tôi nhớ nhà…

(B14 Hà Nội đêm Noel 1995)
         
Lời Phật

Cho con trải một lần tù
Để con tròn một kiếp tu với đời!
Kiếp người đau thế con ơi
Mỗi dòng con viết lệ rơi mấy lần?
Viết đi cho sạch nợ trần
Lâng lâng đuốc tuệ soi chân con về !
(B14 , 7/1996)

 

Thông báo thành lập Hội mù
cho người sáng mắt

Tớ lập ra đây Hội Mù… Mịt
Hội viên: xét những ai Mù… tịt
Óc lười suy nghĩ, quyết đần ngu
Tuy sống nhưng mà lòng đã chết!
Mù quáng, Mù dở thì phải xem
Hiện vẫn còn mù mới được xét!
Các bậc ranh ma giả cách mù
Diện này ưu tiên kết nạp hết!
Hội Mù mắt sáng, lòng tối om
Xin thề: Nhắm mắt giữ niêu cơm
Kẻ đã thừa cơm thì giữ ghế
Mục đích: Làm “rầu” cho nước non
Để tiếng thơm… um cho hậu thế!
Ai tán thành kíp kíp viết đơn
THẾ GIỚI TÙ MÙ VẠN VẠN TUẾ!

Tự đắc

Cái thú trong tù dễ mấy ai
Thâm nghiêm cửa đóng với then cài.
Cửa nhà dân dựng tha hồ ở
Cơm nước trên ban mặc sức sài.
Cầu tiêu một hố kề bên nách
Giường đá hai bên vững tựa ngai.
“Mời ra làm việc” (*) khi nghe gọi
Tưởng tiếng non sông gọi tướng tài!
(B14  Hà Nội, 12/1995)
(*) Đây là lời Quản giáo gọi đi hỏi cung.

 

Nói chuyện với người trên báo (*)

Ông trước tù vì  ĐỘC LẬP
Tôi nay tù vì TỰ DO
Đến lượt tôi vào ngục
Ông lại thành ông to
Nắm tay nhau chạy miết
Chưa vượt qua… Hỏa lò!!!.

(B14 Hà Nội , 8/1996)
(*) Tù nhân chỉ được đọc báo Nhân dân, một hôm thấy có ảnh
ông Đỗ Mười đăng rất lớn, bèn nảy ra ý đối thoại với ông.

H.S.P.
http://vanviet.info/tho/chm-tho-trong-t/LÝ LUẬN    VĂN HỌC    BÌNH LUẬN    PHỎNG VẤN    VỤ ÁN LIÊN QUAN    NHÓM ĐÀLẠT    TIỂU SỬ