LÝ LUẬN     VĂN HỌC     BÌNH LUẬN     PHỎNG VẤN     VỤ ÁN LIÊN QUAN     NHÓM ĐÀLẠT    TIỂU SỬ

"Sau mấy chục năm được nhà trường xã hội chủ nghĩa trau dồi bao nhiêu tri thức về khoa học tự nhiên, về triết học Mác-Lê, về chính trị ... thì bây giờ các chi bộ lại không còn coi chúng tôi là thành phần công nông gần đảng nữa mà chuyển thành tầng lớp trí thức tiểu tư sản bấp bênh ! Trở thành kỹ sư, tiến sĩ, giáo sư ... thì lại xa đảng hơn lúc chưa đi học !. Nghĩa là trên thực tế thì chất Đảng ngược chiều với chất trí thức ! Đó là điều nghịch lý".....Dắt Tay Nhau, Đi Dưới Tấm Biển Chỉ Đường của Trí Tuệ - Hà Sĩ Phu 1988

"Khẳng định vai trò quyết định của tự do và phát triển không có nghĩa là khi có hai điều kiện ấy thì tự khắc sẽ có Bình đẳng và Bác ái mà không cần đến hoạt động khuyến thiện và nỗ lực tranh đấu của con người. Không thể lấy khát vọng thay cho qui luật, nhưng khát vọng đúng sẽ xúc tiến nhanh qui luật...." Đôi Điều Suy Nghĩ của Một Công Dân - Hà Sĩ Phu 1993

"Mọi hoạt động Tranh đấu của con người từ cổ chí kim , không có gì ra ngoài ý nghĩa của chữ QUYỀN CON NGƯỜI. "Quyền Con người" ngày nay đã trở thành vấn đề toàn cầu không nước nào có thể lẩn tránh, điều ấy đánh dấu một bước trưởng thành khổng lồ của văn minh nhân loại. Ở đâu có áp bức bất công, ở đâu con người bị đối xử phi lý đều có thể tìm nơi "Quyền Con Người" một điểm tựa để tranh đấu, ít nhất cũng là điểm tựa tinh thần. Mặt khác. từ ánh sáng chung nhất về "Quyền Con Người", con người có thể nhìn lại những trào lưu Tranh đấu của mình một cách có cơ sở khách quan, khoa học và sáng suốt hơn..." Chia Tay Ý Thức Hệ - Hà Sĩ Phu 1995

Bài Viết Mới


Bạn đọc đối lại HSP

CÂU ĐỐI TẾT MẬU TÝ 2008

                                                                  Hà Sĩ Phu     

 

                     Câu 1 :  HEO ĐI, CHUỘT TỚI

 

    -Bớ anh Heo thoát nạn tai xanh, nhờ  tiên tổ,

                                                         đã yên phận…Bạc !

    - Này chú Chuột đến phiên số đỏ, bán giang sơn,

                                                    được mấy chữ…Vàng?

        

Câu 2:  DÁN CỬA TRIỀU ĐÌNH NHÀ …CHUỘT  

 

* Lớp lang  mấy mẹo Cha truyền, leo tót thượng tầng,

                              thiên hạ vẫn bầu: VUA ĐỤC KHOÉT !                                           

* Lắt nhắt  dăm điều Mẹ dạy, lách luồn hạ cấp,

                         dân gian thường gọi: CHÚA LƯU MANH !

 

          Câu 3: Dán cửa C/ty kinh doanh “Sơn hà Xã tắc”

 

* Xâm lược nữa, để… “Phúc như Đông hải”!

* Mãi quốc đi, rồi… “Thọ tỷ Nam sơn”!

 -------------------------------------------------

( Phúc như biển Đông, thọ như núi Nam sơn là câu đối chúc nhau bằng tiếng Hoa đã thành công thức).

               

                  Câu 4:

- Nhân dân nào phải “cô bay”,

                                           sao dám đem làm thí nghiệm ?

- Tham nhũng đích danh “thử bối”,

                                            vì đâu độc chiếm non sông ?

 -----------------------------------

cobaye (tiếng Pháp): chuột bạch để làm thí nghiệm

                thử bối (tiếng Hoa): lũ chuột

 

Câu 5:                                    ỨNG ĐỐI

      -Ba ông nào có họ TRẦN,

                          sao cứ rành rành đồ ÍCH TẮC ? (*)

      -Bốn vị phải đâu nhà MẠC,

                      mà nay nhơ nhớp tội ĐĂNG DUNG ?(HSP)

 -------------------------------------------

(*) Vế xuất đối này là của bloger có nickname “TrặcTrẹo”, một người có nhiều câu đối khá hay.

 

 Hà Sĩ Phu                        Mời đối !

 

Mời đối 1: (Chào năm Tý):

                  Chào bác Chuột  ĐỒNG kêu CHÍ CHÍ!

 

Mời đối 2: (Vịnh đàn chuột)

         Môi với răng cắn nát cửa nhà, gặp ĐỒNG bọn

                                                                  còn ca: CHÍ CHÍ !

                      (“Đồng” còn là tên chuột đồng)

 

Mời đối 3: Lơ là một Tý, Chuột chí cướp liền!

 

Mời đối 4: Lơ là một Tý, Chuột chí cướp ngày,

                                                                 cướp ngay thổ địa!

 

Mời đối 5: Năm Tý, Chuột chí sắp sang, cả làng phòng cướp!

      (Câu đố dân gian về con chuột: Vừa bằng quả mướp, ăn cướp cả làng!Vậy Chuột chẳng những là tên ăn trộm mà còn ăn cướp).

 

Mời đối 6: Đừng như “Chuột chạy cùng sào” !

 

Mời đối 7 : Tý tỷ tỳ ty, cái gì cũng…bán!

 

Mời đối 8: (Vế mời đối của Bùi Minh Quốc):

TÝ TY TÝ, TÝ TY MEO, TÝ TY CỐNG, TÝ TY CẦY, TÝ TY CÁO, TÝ TY HEO, NHẤM NHẮT MÃI CŨNG NÊN RỒNG NÊN CỌP !

 Đáp lại vế đối của ông Hà Sĩ Phu
Trường Sơn

 

Câu 1: (Chào năm Tý):

                   Chào bác Chuột ĐỒNG kêu CHÍ CHÍ !

                   Mắng anh Chó VỆN sủa GÂU GÂU !

(Thôi anh Chó VỆN, xin anh đừng sủa GÂU GÂU nữa)

 

Câu 3: Lơ là một Tý, Chuột chí cướp liền!

  Chẳng nghĩ đến Thân, Khỉ giành chén cả!

 

(Nếu các ngài không nghĩ đến Thân phận nhân dân, đất nước, bọn Khỉ - Khỉ đột phương Bắc nó chén hết cả!)

 

Câu 4: Lơ là một Tý, Chuột chí cướp ngày,

                                                                cướp ngay thổ địa!

 

  Chẳng nghĩ đến Thân, Khỉ giành chén hết,

                                                                 chén đến biển Đông!

 

(Bọn Khỉ đột phương Bắc nó chén từ đất liến đến hải đảo, đến cả biển Đông, nếu các ngài không nghĩ gì đến Thân phận nhân dân)

 

Câu 5 : Năm Tý, Chuột chí sắp sang, cả làng phòng cướp!

  Tháng  Thìn, Rồng qua bể bắc, giết giặc lập công!

(Nếu bọn chuột tiến sang, thì con Rồng cháu tiên sẵn sàng xông qua bể bắc đánh giặc)

 

Câu 6: Đừng như “Chuột chạy cùng sào” !

             Sao vẫn “Ngựa quen đường cũ” ?

(Sao các Ngài vẫn cứ ngựa quen đường cũ ?)
Trường Sơn - Xuân Mậu Tý

 

 Thêm vài vế đối chào năm mới – Đáp lại vế đối của Hà Sĩ Phu và Bùi Minh Quốc
Mấy năm gần đây, cứ Tết sắp về là lại nhớ và chờ đón những câu đối tuyệt tác của ông Hà Sĩ Phu. Giữa bao nhiêu bận rộn, khi có chút thời gian, là chúng tôi lại nghiền ngẫm các vế đối của ông. Năm nay, hai nhà đại trí thức là ông Hà Sĩ Phu và ông Bùi Minh Quốc đã ra những vế mời đối hay làm sao nhưng khó làm sao! Võ vẽ năm ba chữ, chúng tôi cũng xin làm một vài vế đối lại cho thêm vui những ngày xuân sắp đến.

Xin kính chúc quý Ban biên tập, ông Hà Sĩ Phu, ông Bùi Minh Quốc và gia đình một năm mới hạnh phúc, an khang !

 

Trường Sơn

Câu 1: (Chào năm Tý):

                   Chào bác Chuột ĐỒNG kêu CHÍ CHÍ !

                  Gặp anh  Khỉ GIÓ chạy BAY BAY !

 

 (Nói chuyện ĐỒNG CHÍ với nhau, chẳng qua cũng như GIÓ BAY mà thôi!)

 

Câu 2: (Vịnh đàn chuột)

 

          Môi với răng cắn nát cửa nhà, gặp ĐỒNG bọn

                                                                 còn ca: CHÍ CHÍ !

                       (“Đồng” còn là tên chuột đồng)

 

   (Vịnh triều đình nhà… chuột)

 

         Nói và làm run như cầy sấy, nghe GIÓ sang

                                                                  cờ trắng: BAY BAY !

                       (“Gió” còn là tên khỉ gió)

 

(Gió Đông có thổi bạt gió Tây ? Gió phương Bắc chưa tràn sang, thế mà triều đình…nhà chuột chưa chi đã vội giương cờ trắng lên rồi!)

Câu 6: Đừng như “Chuột chạy cùng sào” !

             Biết mặt “Thân tàn ma dại” !

(Để sự việc đến mức Chuột chạy cùng sào, thì anh phải lãnh lấy Thân tàn ma dại thôi!)

 

Câu 7 : Tý tỷ tỳ ty, cái gì cũng…bán!

   Ngựa người người ngựa, hết thảy đều…mua!

(Phải phá cách một chút mới đối được vế ra này. Hẳn quý vị vẫn còn nhớ truyện ngắn Ngựa người người ngựa của nhà văn Nguyễn Công Hoan, viết năm 1931- thời thực dân Pháp. Thế mà bây giờ, xứ mình cái gì cũng có thể bán và mua được hết cả - khác gì ngày xưa?)

 

Câu 8: (Đáp lại vế mời đối của Bùi Minh Quốc):

 

TÝ TY TÝ, TÝ TY MEO, TÝ TY CỐNG, TÝ TY CẦY, TÝ TY CÁO, TÝ TY HEO, NHẤM  NHẮT MÃI CŨNG NÊN RỒNG NÊN CỌP !

 

(Dán nhà anh Khỉ GIÀ) :

THÂN HẠI THÂN, THÂN HẠI NƯỚC, THÂN HẠI NHÀ, THÂN HẠI NGƯỜI, THÂN HẠI TRỜI, THÂN HẠI ĐẤT, ANH GIÀ TOM CÒN CHI LỰC CHI QUYỀN !

(ANH khỉ GIÀ hại dân hại nước nay đã già tom, còn chi quyền lực nữa mà ham hố ?)

Xuân Mậu Tý

Trường Sơn

 

Thái Hữu Tình        

 Câu đối Tết Con Chuột

 

Câu 1:   ÂN OÁN NHÀ CHUỘT

-   Chĩnh gạo nếp, Nhắt ơn cụ Mác !

- Lửa Trường sa, Chuột oán ông Đào!

 ( Giai cấp thống trị mới ,tìm được Chủ nghĩa Mác làm bình phong để vô hiệu hoá sức tranh đấu của dân chúng, tha hồ vơ vét, sung sướng như Chuột sa chĩnh gạo, nên họ cảm ơn ông Mác lắm. Nhưng việc chính quyền Hồ Cẩm Đào trắng trợn lấn chiếm Hoàng Sa-Trường sa làm nhà cầm quyền Việt nam bị mất mặt trước thiên hạ, rơi mất ngọn cờ yêu nước vốn là bửu bối để sống còn, họ không oán , không hận ông Đào sao được? Tuy hèn chẳng dám cưỡng lại thì trong lòng cũng hận lắm).

 

  Câu 2:  TÌNH CẢNH NHÀ CHUỘT

  - Chuột chạy cùng sào, ngõ cụt ấy đầu Ngô mình Sở!

-Thuyền không tới bến, thiên đường này đuôi Chuột đầu Voi !

 ( Các cụm từ “Chuột chạy cùng sào”, “đầu Ngô mình Sở”, “thuyền không tới bến”, “đuôi Chuột đầu Voi” đều là các thành ngữ dân gian).

 

   Câu 3:   TỘI ÁC BẨN THỈU NHÀ CHUỘT

     - Chuột cắn dân lành quần rách mướp!

     - Quan ăn của đút “khố” tan hoang !

   ( “khố” là kho , như quốc khố, đồng âm với cái khố để đối với quần)

 

 (1) Mời đối : -Chuột cắn dân lành quần rách mướp!                                 

 

                                          **********

 

                Đáp lời Mời đối của Hà Sĩ Phu

 

Câu mời đối số 2:

  -  Môi với răng cắn nát cửa nhà, gặp  ĐỒNG bọn

                                                              còn ca:  CHÍ CHÍ!

   -  Nanh cùng vuốt chiếm phăng quần đảo, đã LỪA nhau

                                                               lại cấm LA LA?

 ( “đồng” và “chí” cùng họ nhà chuột, “lừa” và “la” cùng họ nhà lừa).

 

Câu mời đối số 3:

 - Lơ là một Tý, Chuột chí cướp liền!

 -  Nhục nhã muôn đời, thế thời chết quách!

      (TÝ là CHUỘT, THẾ là ĐỜI)

 

Câu mời đối số 6:

- Đừng như “Chuột chạy cùng sào”!

-   Chớ để “Chó cùng dứt giậu”!

( Kẻ cùng đường nếu là con CHUỘT thì cuối cùng CHUỘT sẽ chết, nhưng nếu kẻ cùng đường là con vật hung dữ như con CHÓ thì xung quanh phải biết đề phòng! Vế xuất đối của Hà Sĩ Phu là lời khuyên nhân ái cho kẻ cùng đường, gợi ta nhớ lại câu “Trời đã sang CANH đừng vị KỶ” năm Canh Thìn. Vế xuất đối đơn giản, nhân ái , mang tính thời sự và thế thái nhân tình rất cao, theo tôi đây là câu xuất đối đáng ghi nhớ nhất năm nay).

 

Câu mời đối số 7:

      - Tý tỷ tỳ ty, cái gì cũng… bán!

- Đạo đạo đức đức, mọi chức đều…mua!

 

 --------------------------------------------------------------------

 

Lần thứ 3 đáp lại vế mời đối của Hà Sĩ Phu

 

Trường Sơn

 

Câu 1: (Chào năm Tý):

             

 Chào bác Chuột ĐỒNG kêu CHÍ CHÍ !

                   Nhìn ngài Rắn NƯỚC thấy TRÔI TRÔI !

 

 (ĐỒNG CHÍ gì mà đồng chí, cứ như NƯỚC TRÔI thôi!

 

Câu 2: (Vịnh đàn chuột)

 

         Môi với răng cắn nát cửa nhà, gặp ĐỒNG bọn

                                                                 còn ca: CHÍ CHÍ !

                      (“Đồng” còn là tên chuột đồng)

 

   (Lại vịnh triều đình nhà… chuột)

      

 Núi rồi biển máu đầm biên giới, nhìn NƯỚC đau

                                                                  mặc kệ: TRÔI TRÔI !

                      (“Nước” còn là tên rắn nước)

 

(Mất đất mất biển như thế, nhìn nước đau như thế, sao các ngài vẫn cứ mặc kệ ? Các ngài có nghĩ gì về đất nước không ?)

 

Câu 3: Lơ là một Tý, Chuột chí cướp liền!

  Nếu cứ dần Dần, Hồ quần tan xác!

 

 (Nếu cứ từ từ, không chuẩn bị đối phó, bọn Hổ phương bắc nó sẽ quần cho các ngài ra trò đấy!)

 

Câu 4: Lơ là một Tý, Chuột chí cướp ngày,

                                                               cướp ngay thổ địa!

 

  Nếu cứ dần Dần, Hồ quần tan nát,

                                                                 tan tác triều đình!

 

 (Nếu cứ từ từ, bọn Hổ phương bắc nó sẽ quần cho triều đình các ngài tan tác cả!)

Câu 5 : Năm Tý, Chuột chí sắp sang, cả làng phòng cướp!

  Ngày  Dần, Hổ gầm vang núi, chuột chũi co vòi!

 (Nhân dân đứng lên thì bọn chuột chũi phải co vòi hết!)

 

Câu 6: Đừng như “Chuột chạy cùng sào” !

             Cẩn thận “Chó  treo mèo đậy” !

(Hãy giữ gìn biên cương đất nước cẩn thận, cảnh giác với bọn giặc đầy mưu mô!)

 

Xuân Mậu Tý

Trường Sơn

Ất Dậu, lại nghĩ về Tú Xương

                                                       

    Vế mời đối năm nay, lúc đầu tôi định viết rằng : Chúc vào Vê-kép-tê-ô, tê liệt ô dù, phát lộc phát tài, đừng phát xít ! (Vê –kép-tê–ô hay WTO là tên viết tắt của tổ chức Thương mại Quốc tế ,  được diễn dịch thành 4 chữ Việt để đưa vào câu đối ). Tôi cũng đã có vế đối lại, nhưng rồi thấy cách chơi chữ ấy ngoắt ngoéo quá, khó đối quá, sẽ mất vui, nên đã đổi thành : Chúc cho Phát triển, Phát minh, Phát lộc, Phát tài, không Phát...Xít ! Mẹo chơi chữ chỉ tập trung vào chữ Phát Xít cuối cùng : cũng là “Phát” nhưng là tiếng Anh tiếng Pháp chứ không phải tiếng Việt. Chữ Xít lại viết hoa nên hàm ý rằng “phát gì cũng được nhưng đừng phát ra cái ông Xít ta lin!”. Thế là chữ Phát đa nghĩa, chữ Xít đa nghĩa. (Câu đối Hán Nôm nhiều khi còn thâm thúy và đa nghĩa hơn cả câu đối thuần Hán nữa).

 

   Theo tin bạn bè cho biết,  đã có khoảng 30 vế đối lại, trong đó có những câu rất “được”. Xin nêu mấy câu ra đây làm ví dụ :

                1/ Hai câu của nhà thơ Tân Văn ở Canada :

                    - Mong đợi Công tâm, Công lý, Công bình, Công chính, bớt Công... an !

                    - Xin hãy Tương thân, Tương trợ, Tương sinh, Tương ái, chớ Tương...tàn!

               2/ Hai câu của bút danh Hà thành tạp bút :

                    - Buồn vì Tăng lương, Tăng giá, Tăng chi, Tăng thuế , sẽ Tăng...xông!

                    - Để cho Dân bàn, Dân biết , Dân làm , Dân kiểm , kẻo Dân...khinh !

               3/ Một câu của bạn Sầu Đông :

                    -Cầu rằng Cầu phước, Cầu Thọ, Cầu Tài, Cầu lộc, chẳng Cầu ...Vinh!

  Còn các câu khác đều có ý hay nhưng đa số bị thất luật, cụ thể là hỏng về luật đối bằng trắc. Có những trường hợp có thể linh hoạt châm chước về bằng trắc , nhưng trong trường hợp này,  để đối lại các cặp từ Phát triển , phát minh, phát lộc, phát tài, phát xít thì cần giữ luật đối bằng trắc đối với từng chữ thì câu đối mới hay được (xin phép không thể giải thích ở đây vì sẽ dài dòng).

 

    Nhưng với câu đối , thì điều cốt lõi vẫn nằm ở nội dung, ở cái hàm ý , và nhất là ở cái sắc thái của tư tưởng và tình cảm muốn diễn đạt.

Thôi thì “Phát” gì cũng  được, miễn là đừng “Phát xít Hít-le”, đừng phát ra cái ông Xít-ta-lin ! Cái thói muốn dùng bạo lực để áp đặt đối với con người, dù trong gia đình hay trong xã hội , dù là thói Gia trưởng hay Tù trưởng cũng đều thuộc phạm trù Luật Rừng, nó là tàn tích của Thú tính mà trên đường tiến hóa ta chưa gột rửa hết. Dân chủ hóa là quá trình dai dẳng chống Thú tính trong quá trình hoàn thiện Con người, đó vốn là chuyện của muôn đời, nhưng không hiểu sao bỗng dưng Tết này tôi lại nghĩ đến nó mà nảy ra lời chúc ấy.

 

  Xuất đối rằng : - Chúc cho Phát triển, Phát minh, Phát lộc, Phát tài, không Phát...Xít ! và tôi đã tự đối như sau: –Xin hãy Thu lôi, Thu vũ,

                                                                   Thu dung, Thu phục, chẳng Thu...mình !   

(Thu và Phát vốn là một cặp đối nhau. Thu gì cũng được, thu sấm sét giông bão , thu phục nhân tâm lại càng tốt, nhưng đừng thu mình lại trong cái tôi ích kỷ nhỏ bé để cầu an).

 

    - Kể ra cũng chẳng có gì mới. Năm Canh thìn 2000, tôi cũng mời đối : Trời đã sang CANH đừng vị KỶ ! (mà đã có nhiều vế đối lại rất hay!). Con người càng văn minh càng gắn chặt cá nhân mình vào cộng đồng. Một người sống được trên đời là từng giây từng phút chịu ơn Nhân quần nhiều lắm. Nếu không nghĩ việc trả nợ Nhân quần mà chỉ lăm lăm vơ mọi thứ cho mình thì chỉ là kẻ ăn quịt. Vị kỷ là ăn quịt. Thu mình lại, tuy có nhẹ hơn, cũng là quên nợ.

   Luật Rừng đi đôi với Vị Kỷ đều là những bản năng thú tính, chưa tiến hóa. Dân chủ đi đôi với tự do cá nhân, giải phóng cá nhân, là biểu hiện tiến hóa cao hơn. Nực cười thay nhiều người đạo đức giả, hô hào chống Chủ nghĩa Cá nhân nhưng lại khư khư giữ chế độ Chuyên chính, không biết rằng Chuyên chính là cái nền thuận lợi nhất để cho chủ nghĩa Cá nhân vị kỷ cực đoan phát triển ! Đã chuyên chính ư,  thì dù là chuyên chính tập thể chăng nữa, trước sau thế nào cũng vơ vào cho cá nhân hàng tỷ đô la, hàng tấn vàng gửi Ngân hàng nước ngoài cho mà xem, trong khi dân thì cứ việc tự hào  đứng ở bậc nghèo gần nhất thế giới !. Cuộc sống sa hoa của gia đình Markos, của Sadam Hussein, của Brê-giơ-nép, Ceau Cescou, cha con Kim Nhật Thành, gia đình Suharto... là những ví dụ sinh động về tính tất yếu giữa Chuyên chính và Vị kỷ.

 

- Câu đối năm xưa mong đừng Vị kỷ, năm nay mong đừng Phát xít thì chung quy cũng chỉ là chúc cho quá trình Phát triển Nhân tính , như  cụ Tú Xương chúc cho “Vua quan, sĩ thứ người trăm nước (trong nước), sao được cho ra cái giống Người” thôi. 

Tôn Ngộ Không múa cây thiết bảng, tung hoành, đằng vân giá vũ mãi mà vẫn không vượt khỏi ngón tay của Phật Bà Quan Âm, còn tôi múa may chữ nghĩa mấy năm nay vẫn chưa vượt khỏi lời chúc Tết của cụ Tú Vị Xuyên .

     Dám chúc cho cả đám vua quan cao ngạo vị kỷ và đám lê dân đáng thương đáng giận sống cho ra cái giống người ! Lời chúc thật oai hùng và bất hủ. Tú Xương là một nhà câu đối, một “nhà thi hỏng” vĩ đại, một nhà chúc tết kiệt xuất mà ta mến yêu. Vậy nên xin mượn lời chúc Tết bất hủ ấy để kết thúc lời tâm sự đầu năm này (*) .

                                                                                                    HSP- Xuân Át Dậu

 ------------------------------

(*) Trước khi kết thúc cũng xin bộc lộ chút lòng ghen tỵ với cụ Tú Xương : Cụ chúc cho cả VUA QUAN, cả SĨ THỨ và mọi người trong nước sống cho ra cái giống NGƯỜI ! Lời chúc Tết “nặng” ngàn cân thế mà cụ chẳng hề hấn gì, mà sao chưa mắc cái tội “lợi dụng quyền tự do dân chủ” để “xâm hại đến nhân dân và lãnh đạo” kể cũng lạ. Chứ tôi thì viết câu gì cũng phải nhẹ nhàng, ý tứ, vậy mà cứ sắp đến Tết là y như rằng bị Công an gọi lên thẩm vấn về tội viết lách gây nguy hại đến An ninh quốc gia!.Tết Át Dậu này cũng vậy, xuýt nữa thì tôi mất cả Tết, mất cả Câu đối. Vậy xin được thắp nén nhang trước bàn thờ Tú Xương, nhà thơ bậc thày về câu đối và chúc Tết (sống giữa thời nô lệ cách đây hơn một thế kỷ), để khấn rằng:  “ Chạch ơi, mày  đẻ ngọn đa ! Để tao được viết như là... Tú Xương!

    Cũng có người cho rằng câu chúc nổi tiếng kia có thể của một người nào đó thêm vào bài Chúc Tết của Tú Xương, nhưng tôi nghĩ nếu đúng như vậy mà không biết người viết thêm kia là ai thì điều ấy cũng không quan trọng, khi câu chúc ấy hoàn toàn nhất quán với văn phong và con người Tú Xương.
http://hasiphu.com/vanhoc_caudoi_12.html

Câu đối Tết Con Chuột
Đáp lời mời Đối của Hà Sỹ Phu
PSN - 24.01.2008 | Thái Hữu Tình

 

Câu 1:  ÂN OÁN NHÀ CHUỘT :

 

-  Chĩnh gạo nếp, Nhắt ơn cụ Mác !

- Lửa Trường sa, Chuột oán ông Đào!

(Giai cấp thống trị mới ,tìm được Chủ nghĩa Mác làm bình phong để vô hiệu hoá sức tranh đấu của dân chúng, tha hồ vơ vét, sung sướng như Chuột sa chĩnh gạo, nên họ cảm ơn ông Mác lắm. Nhưng việc chính quyền Hồ Cẩm Đào trắng trợn lấn chiếm Hoàng Sa-Trường sa làm nhà cầm quyền Việt nam bị mất mặt trước thiên hạ, rơi mất ngọn cờ yêu nước vốn là bửu bối để sống còn, họ không oán , không hận ông Đào sao được? Tuy hèn chẳng dám cưỡng lại thì trong lòng cũng hận lắm).

 

Câu 2:  TÌNH CẢNH NHÀ CHUỘT :

 

- Chuột chạy cùng sào, ngõ cụt ấy đầu Ngô mình Sở!

-Thuyền không tới bến, thiên đường này đuôi Chuột đầu Voi !

(Các cụm từ “Chuột chạy cùng sào”, “đầu Ngô mình Sở”, “thuyền không tới bến”, “đuôi Chuột đầu Voi” đều là các thành ngữ dân gian).

 

  Câu 3:  TỘI ÁC BẨN THỈU NHÀ CHUỘT:

 

     - Chuột cắn dân lành quần rách mướp!

     - Quan ăn của đút “khố” tan hoang !

   ( “khố” là kho , như quốc khố, đồng âm với cái khố để đối với  quần)

 

  (1) Mời đối : -Chuột cắn dân  lành quần rách mướp!                                 

 

 

 

                Đáp lời Mời đối của Hà Sĩ Phu

 

Câu mời đối số 2:

 

  - Môi với răng cắn nát cửa nhà, gặp ĐỒNG bọn

                                                              còn ca: CHÍ CHÍ!

  - Nanh cùng vuốt chiếm phăng quần đảo, đã LỪA nhau

                                                                lại cấm LA LA?

( “đồng” và “chí” cùng họ nhà chuột, “lừa” và “la” cùng họ nhà lừa).

 

Câu mời đối số 3:

 

 - Lơ là một Tý, Chuột chí cướp liền!

 - Nhục nhã muôn đời, thế thời chết quách!

      (TÝ là CHUỘT, THẾ là ĐỜI)

 

Câu mời đối số 6:

 

- Đừng như “Chuột chạy cùng sào”!

- Chớ để “Chó cùng dứt giậu”!

(Kẻ cùng đường nếu là con CHUỘT thì cuối cùng CHUỘT sẽ chết, nhưng nếu kẻ cùng đường là con vật hung dữ như con CHÓ thì xung quanh phải biết đề phòng! Vế xuất đối của Hà Sĩ Phu là lời khuyên nhân ái cho kẻ cùng đường, gợi ta nhớ lại câu “Trời đã sang CANH đừng vị KỶ” năm Canh Thìn. Vế xuất đối đơn giản, nhân ái, mang tính thời sự và thế thái nhân tình rất cao, theo tôi đây là câu xuất đối đáng ghi nhớ nhất năm nay).

 

Câu mời đối số 7:

 

- Tý tỷ tỳ ty, cái gì cũng… bán!

- Đạo đạo đức đức, mọi chức đều…mua!
http://phusaonline.free.fr/ButViet/TacGiaKhac/14_HuuTinh-DoiTet.htm

 

 

 


LÝ LUẬN    VĂN HỌC    BÌNH LUẬN    PHỎNG VẤN    VỤ ÁN LIÊN QUAN    NHÓM ĐÀLẠT    TIỂU SỬ