LÝ LUẬN     VĂN HỌC     BÌNH LUẬN     PHỎNG VẤN     VỤ ÁN LIÊN QUAN     NHÓM ĐÀLẠT    TIỂU SỬ

"Sau mấy chục năm được nhà trường xã hội chủ nghĩa trau dồi bao nhiêu tri thức về khoa học tự nhiên, về triết học Mác-Lê, về chính trị ... thì bây giờ các chi bộ lại không còn coi chúng tôi là thành phần công nông gần đảng nữa mà chuyển thành tầng lớp trí thức tiểu tư sản bấp bênh ! Trở thành kỹ sư, tiến sĩ, giáo sư ... thì lại xa đảng hơn lúc chưa đi học !. Nghĩa là trên thực tế thì chất Đảng ngược chiều với chất trí thức ! Đó là điều nghịch lý".....Dắt Tay Nhau, Đi Dưới Tấm Biển Chỉ Đường của Trí Tuệ - Hà Sĩ Phu 1988

"Khẳng định vai trò quyết định của tự do và phát triển không có nghĩa là khi có hai điều kiện ấy thì tự khắc sẽ có Bình đẳng và Bác ái mà không cần đến hoạt động khuyến thiện và nỗ lực tranh đấu của con người. Không thể lấy khát vọng thay cho qui luật, nhưng khát vọng đúng sẽ xúc tiến nhanh qui luật...." Đôi Điều Suy Nghĩ của Một Công Dân - Hà Sĩ Phu 1993

"Mọi hoạt động Tranh đấu của con người từ cổ chí kim , không có gì ra ngoài ý nghĩa của chữ QUYỀN CON NGƯỜI. "Quyền Con người" ngày nay đã trở thành vấn đề toàn cầu không nước nào có thể lẩn tránh, điều ấy đánh dấu một bước trưởng thành khổng lồ của văn minh nhân loại. Ở đâu có áp bức bất công, ở đâu con người bị đối xử phi lý đều có thể tìm nơi "Quyền Con Người" một điểm tựa để tranh đấu, ít nhất cũng là điểm tựa tinh thần. Mặt khác. từ ánh sáng chung nhất về "Quyền Con Người", con người có thể nhìn lại những trào lưu Tranh đấu của mình một cách có cơ sở khách quan, khoa học và sáng suốt hơn..." Chia Tay Ý Thức Hệ - Hà Sĩ Phu 1995

Bài Viết Mới


THƯ CỦA TS HÀ SĨ PHU KHI ĐỌC BẢN TUYÊN BỐ VỀ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO QUỐC GIA VIỆT NAM
FB Nguyễn Võ Xuân Thùy

30 Tháng 6, 2017

1/ CLB Phan Tây Hồ-Đà Lạt đồng ý ký tên ( đại diện: TS Hà Sĩ Phu và cán bộ CS Tiền khởi nghĩa Đoàn Nhật Hồng).
2/ Chúng tôi hoan hô kiến nghị này vì 2 ưu điểm lớn:
Trước giặc ngoại xâm là lúc cấp thiết phải hòa hợp hòa giải dân tộc, hễ ai là người VN phải gác mọi dị biệt để đồng lòng chống giặc, các chế độ khác nhau xưa nay (nhất là chế độ miền Bắc và miền Nam vừa qua) đều phải phải đoàn kết lại! 
- kẻ nào còn say sưa khuyếch trương thắng lợi của mình trong cuộc nội chiến đã qua
- kẻ nào lấy ý thức hệ của đảng mình làm chuẩn để kỳ thị sự khác biệt, đàn áp người khác..., vào lúc này đều là chống lại sự nghiệp cứu nước, tiếp tay cho họa ngoại xâm. Ý thức hệ nào gây sự phân ly, bất lợi cho đoàn kết dân tộc và tạo liên kết có lợi cho địch cần giẹp bỏ ngay!
- Xem như vậy thì khi người dân biểu tình chống giàn khoan HD-981 hạ đặt vào lãnh hải của ta mà kẻ cầm quyền lại đàn áp dân biểu tình thì phải bị trừng trị tội phản quốc, ngang nhiên tiếp tay làm nội ứng cho giặc, không gì khác! Bên cạnh sự đoàn kết toàn dân phải trừng trị kẻ làm nội ứng chống lại sự nghiệp cứu nước ấy!
- Không sợ chiến tranh do kẻ mạnh gây ra mới là yêu hòa bình chân chính! Trái lại, mềm yếu nhún nhường quá mức chỉ là hòa bình ngụy biện,vì như thế càng kích thích dã tâm xâm lược, cho nên kẻ hèn yếu chính là kẻ góp phần tạo ra chiến tranh, không chính đáng gì!
Kính thư
HSP
( nguồn. Facebook Hoa Kim Ngo)

 

 


LÝ LUẬN    VĂN HỌC    BÌNH LUẬN    PHỎNG VẤN    VỤ ÁN LIÊN QUAN    NHÓM ĐÀLẠT    TIỂU SỬ