LÝ LUẬN     VĂN HỌC     BÌNH LUẬN     PHỎNG VẤN     VỤ ÁN LIÊN QUAN     NHÓM ĐÀLẠT    TIỂU SỬ

"Sau mấy chục năm được nhà trường xã hội chủ nghĩa trau dồi bao nhiêu tri thức về khoa học tự nhiên, về triết học Mác-Lê, về chính trị ... thì bây giờ các chi bộ lại không còn coi chúng tôi là thành phần công nông gần đảng nữa mà chuyển thành tầng lớp trí thức tiểu tư sản bấp bênh ! Trở thành kỹ sư, tiến sĩ, giáo sư ... thì lại xa đảng hơn lúc chưa đi học !. Nghĩa là trên thực tế thì chất Đảng ngược chiều với chất trí thức ! Đó là điều nghịch lý".....Dắt Tay Nhau, Đi Dưới Tấm Biển Chỉ Đường của Trí Tuệ - Hà Sĩ Phu 1988

"Khẳng định vai trò quyết định của tự do và phát triển không có nghĩa là khi có hai điều kiện ấy thì tự khắc sẽ có Bình đẳng và Bác ái mà không cần đến hoạt động khuyến thiện và nỗ lực tranh đấu của con người. Không thể lấy khát vọng thay cho qui luật, nhưng khát vọng đúng sẽ xúc tiến nhanh qui luật...." Đôi Điều Suy Nghĩ của Một Công Dân - Hà Sĩ Phu 1993

"Mọi hoạt động Tranh đấu của con người từ cổ chí kim , không có gì ra ngoài ý nghĩa của chữ QUYỀN CON NGƯỜI. "Quyền Con người" ngày nay đã trở thành vấn đề toàn cầu không nước nào có thể lẩn tránh, điều ấy đánh dấu một bước trưởng thành khổng lồ của văn minh nhân loại. Ở đâu có áp bức bất công, ở đâu con người bị đối xử phi lý đều có thể tìm nơi "Quyền Con Người" một điểm tựa để tranh đấu, ít nhất cũng là điểm tựa tinh thần. Mặt khác. từ ánh sáng chung nhất về "Quyền Con Người", con người có thể nhìn lại những trào lưu Tranh đấu của mình một cách có cơ sở khách quan, khoa học và sáng suốt hơn..." Chia Tay Ý Thức Hệ - Hà Sĩ Phu 1995

Bài Viết Mới


                                                Chia tay Ý thức hệ- đọc trực tiếp trên mạng
https://123doc.org/document/3962447-chia-tay-y-thuc-he-ha-sy-phu.htm?fbclid=IwAR0hcVVNdw873xVFbnjQH7HlsZZm0MfFiRIOjOgseRP6KCjxFBwm2TiWMqw

Tháng Mười Hai 19, 2018 Biên tập viên

Tiến sĩ Hà Sĩ Phu xuất bản cuốn sách “Chia tay ý thức hệ”

Một số thông tin nhỏ giọt trên mạng Facebook cho biết, ông Hà Sĩ Phu, tức tiến sĩ sinh học Nguyễn Xuân Tụ đã cho xuất bản cuốn sách Chia Tay Ý Thức Hệ do Tự Do Xuất Bản.
Cuốn sách này bao gồm ba tiểu luận nổi tiếng nhất của ông Hà Sĩ Phu là: Chia Tay Ý Thức Hệ, Dắt Tay Nhau Đi Dưới Ánh Sáng Chỉ Đường Của Tấm Biển Trí Tuệ, Đôi Điều Suy Nghĩ Của Một Công Dân, và nhiều bài viết ngắn khác.
Dù đã đọc các tiểu luận và các bài viết khác của ông Hà Sĩ Phu, nhưng tôi vẫn rất muốn có bản in giấy trằng mực đen của cuốn sách Chia Tay Ý Thức Hệ. Các bạn có thể cho tôi biết mua cuốn sách này ở đâu ạ? Cám ơn các bạn nhiều.
Nhà báo độc lập Chu Vĩnh Hải

http://nghiepdoansinhvien.org/2018/12/19/tien-si-ha-si-phu-xuat-ban-cuon-sach-chia-tay-y-thuc-he/?fbclid=IwAR3TEXohFFUkRU_v6Swz7fQjYu0ub8mDYwpXF20p86pfXbhdAmXuK5ynRcA

https://www.tvvn.org/chia-tay-y-thuc-he-ha-si-phu/?fbclid=IwAR06_OsF28Cy86hHZDZfNIFIXmWYCW0i0R6O_IcdW5zjzkJmxAHDayaWPfY

 

LÝ LUẬN    VĂN HỌC    BÌNH LUẬN    PHỎNG VẤN    VỤ ÁN LIÊN QUAN    NHÓM ĐÀLẠT    TIỂU SỬ