LÝ LUẬN     VĂN HỌC     BÌNH LUẬN     PHỎNG VẤN     VỤ ÁN LIÊN QUAN     NHÓM ĐÀLẠT    TIỂU SỬ

"Sau mấy chục năm được nhà trường xã hội chủ nghĩa trau dồi bao nhiêu tri thức về khoa học tự nhiên, về triết học Mác-Lê, về chính trị ... thì bây giờ các chi bộ lại không còn coi chúng tôi là thành phần công nông gần đảng nữa mà chuyển thành tầng lớp trí thức tiểu tư sản bấp bênh ! Trở thành kỹ sư, tiến sĩ, giáo sư ... thì lại xa đảng hơn lúc chưa đi học !. Nghĩa là trên thực tế thì chất Đảng ngược chiều với chất trí thức ! Đó là điều nghịch lý".....Dắt Tay Nhau, Đi Dưới Tấm Biển Chỉ Đường của Trí Tuệ - Hà Sĩ Phu 1988

"Khẳng định vai trò quyết định của tự do và phát triển không có nghĩa là khi có hai điều kiện ấy thì tự khắc sẽ có Bình đẳng và Bác ái mà không cần đến hoạt động khuyến thiện và nỗ lực tranh đấu của con người. Không thể lấy khát vọng thay cho qui luật, nhưng khát vọng đúng sẽ xúc tiến nhanh qui luật...." Đôi Điều Suy Nghĩ của Một Công Dân - Hà Sĩ Phu 1993

"Mọi hoạt động Tranh đấu của con người từ cổ chí kim , không có gì ra ngoài ý nghĩa của chữ QUYỀN CON NGƯỜI. "Quyền Con người" ngày nay đã trở thành vấn đề toàn cầu không nước nào có thể lẩn tránh, điều ấy đánh dấu một bước trưởng thành khổng lồ của văn minh nhân loại. Ở đâu có áp bức bất công, ở đâu con người bị đối xử phi lý đều có thể tìm nơi "Quyền Con Người" một điểm tựa để tranh đấu, ít nhất cũng là điểm tựa tinh thần. Mặt khác. từ ánh sáng chung nhất về "Quyền Con Người", con người có thể nhìn lại những trào lưu Tranh đấu của mình một cách có cơ sở khách quan, khoa học và sáng suốt hơn..." Chia Tay Ý Thức Hệ - Hà Sĩ Phu 1995


Viếng bác Phạm Toàn, nhà giáo ưu tú của nhân dân

Câu đối viếng:
- Trang Bô xít góp công, phản biện thẳng, chẳng lo điều PHẠM húy!
- Nhóm Cánh buồm lộng gió, hoa tiêu cừ, là cập bến TOÀN năng! 

 

http://www.boxitvn.net/bai/63489
http://vanviet.info/van/cu-doi-cua-h-si-phu-vieng-nh-gio-pham-ton

Cám ơn anh Hà Sĩ Phu và anh Nguyễn Huệ Chi [1] về đôi câu đối viếng nhà giáo dục và trí thức chân chính Phạm Toàn. Tôi cũng xin nhân dịp này cám ơn hai anh Nguyễn Tường Thụy và Trần Văn Thủy đã tự ý chuyển lời chúc sức khỏe và lòng cảm phục của tôi tới anh Phạm Toàn hồi tháng trước, khi các anh biết rằng tôi và anh Toàn chưa có dịp liên lạc trực tiếp với nhau. Có lẽ tôi là người bạn duy nhất ở nước ngoài được anh Phạm Toàn chia sẻ mối đồng cảm thân tình bằng hình ảnh khi anh không còn sức gõ phím computer được nữa. Xin cám ơn anh Thủy về tấm hình hiếm quý này.            
Vô cùng thương tiếc và kính biệt anh Phạm Toàn.                       
Lê Xuân Khoa
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Cảm ơn Anh Lê Xuân Khoa, hình ảnh của Anh kèm theo rất quý, cho thấy anh Toàn từ lâu đã có mối đồng thanh đồng khí với Anh mà chưa có dịp. Và có lẽ anh Trần Văn Thủy chính là chiếc cầu chủ động bắc lên, giúp cho mối đồng tâm ấy của anh Toàn hiển lộ đúng vào khi anh ấy cần hiển lộ để ra đi mãi mãi. Thêm một lời cảm ơn đối với người bạn thân Trần Văn Thủy.                                             
Nguyễn Huệ Chi


Chú thích:
[1] Sở dĩ tên Nguyễn Huệ Chi được nhắc đến trong lá thư của GS Lê Xuân Khoa chỉ vì ông có mấy lời trao đôi với TS Hà Sĩ Phu trong cuộc đàm đạo giữa các thân hữu về đôi câu đối này, chứ ông không hề thêm thắt một chữ nào vào cụm văn chương đã trở thành pho tượng của Hà Tiến sĩ đúc lên để kính viếng Phạm đại nhân – Chú thích của BVN.

Phạm Toàn Trần Văn Thủy 20-5-2019

 


LÝ LUẬN    VĂN HỌC    BÌNH LUẬN    PHỎNG VẤN    VỤ ÁN LIÊN QUAN    NHÓM ĐÀLẠT    TIỂU SỬ