LÝ LUẬN     VĂN HỌC     BÌNH LUẬN     PHỎNG VẤN     VỤ ÁN LIÊN QUAN     NHÓM ĐÀLẠT    TIỂU SỬ

"Sau mấy chục năm được nhà trường xã hội chủ nghĩa trau dồi bao nhiêu tri thức về khoa học tự nhiên, về triết học Mác-Lê, về chính trị ... thì bây giờ các chi bộ lại không còn coi chúng tôi là thành phần công nông gần đảng nữa mà chuyển thành tầng lớp trí thức tiểu tư sản bấp bênh ! Trở thành kỹ sư, tiến sĩ, giáo sư ... thì lại xa đảng hơn lúc chưa đi học !. Nghĩa là trên thực tế thì chất Đảng ngược chiều với chất trí thức ! Đó là điều nghịch lý".....Dắt Tay Nhau, Đi Dưới Tấm Biển Chỉ Đường của Trí Tuệ - Hà Sĩ Phu 1988

"Khẳng định vai trò quyết định của tự do và phát triển không có nghĩa là khi có hai điều kiện ấy thì tự khắc sẽ có Bình đẳng và Bác ái mà không cần đến hoạt động khuyến thiện và nỗ lực tranh đấu của con người. Không thể lấy khát vọng thay cho qui luật, nhưng khát vọng đúng sẽ xúc tiến nhanh qui luật...." Đôi Điều Suy Nghĩ của Một Công Dân - Hà Sĩ Phu 1993

"Mọi hoạt động Tranh đấu của con người từ cổ chí kim , không có gì ra ngoài ý nghĩa của chữ QUYỀN CON NGƯỜI. "Quyền Con người" ngày nay đã trở thành vấn đề toàn cầu không nước nào có thể lẩn tránh, điều ấy đánh dấu một bước trưởng thành khổng lồ của văn minh nhân loại. Ở đâu có áp bức bất công, ở đâu con người bị đối xử phi lý đều có thể tìm nơi "Quyền Con Người" một điểm tựa để tranh đấu, ít nhất cũng là điểm tựa tinh thần. Mặt khác. từ ánh sáng chung nhất về "Quyền Con Người", con người có thể nhìn lại những trào lưu Tranh đấu của mình một cách có cơ sở khách quan, khoa học và sáng suốt hơn..." Chia Tay Ý Thức Hệ - Hà Sĩ Phu 1995


1782. Cần “Chí Phèo Donald Trump” để trừ quái vật Trung cộng

Ba Sàm    https://basamnguyenhuuvinh.wordpress.com/2020/11/15/1782-can-chi-pheo-donald-trump-de-tru-quai-vat-trung-cong
Đôi lời: bài viết dưới đây là thư trao đổi riêng của TS Hà Sĩ Phu với một số thân hữu, trong đó có tôi. Hôm nay có người đã xin phép tác giả đưa lên FB.
Bài ngắn gọn, nhưng khúc chiết, truyền tải được những ý tứ có lẽ là quan trọng nhất về hiện tượng Trump, rất cần thiết để những người quan tâm, khác nhau quan điểm cùng trao đổi trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau.
(Tựa bài do BS đặt).
Hà Sĩ Phu
131Cuộc tranh luận về Trump và Biden không phải là tranh luận về 2 con người, hay tranh luận về nước Mỹ mà là nhận thức toàn cục về vận mệnh của thế giới loài người trước một thử thách, một bước ngoặt vô cùng hệ trọng:
 Thế giới còn giữ được đà văn minh như đã và đang có hay trật tự thế giới sẽ thay đổi hoàn toàn dưới sự bao trùm của đế quốc Cộng sản Đại Hán? (Lá cờ Trung Quốc sẽ không phải một sao lớn và 4 sao nhỏ mà sẽ hàng trăm sao nhỏ, nhiều hơn sao của lá cờ Hoa kỳ!?).
Chủ nghĩa Đại Hán giống như chủ nghĩa Cộng sản ở chỗ vừa có lý thuyết đẹp đẽ (như Nho gia) vừa có cương lĩnh trị dân quyết liệt (như Pháp gia), tất cả những chiến thuật CỰC ÁC đều được bọc bằng cái vỏ CỰC THIỆN.
Toàn bộ những thành quả của văn minh và đạo đức thế giới như Liên hiệp quốc, WHO, trào lưu toàn cầu hóa, chung sống hòa bình…đều bị Đại Hán lợi dụng và đồng hóa để phát triển thành một quái vật khổng lồ.
Bước thanh toán toàn bộ thế giới của Hán Cộng đã tiến hành xong những bước chuẩn bị rất quan trọng, những pháo đài của dân chủ và văn minh như châu Âu, Hoa Kỳ, Bill Gate … đã bị Đại Hán luồn vào làm cho biến tính, trở thành những con ngựa thành Troy, sẵn sàng phục vụ Đại Hán khi nó nổ súng tấn công.
Vậy chiến lược toàn cầu là phải phá tan cái thế cài răng lược quỷ quái ấy, phá tan cái trật tự thế giới mà Đại Hán đã dày công xây đắp hàng mấy chục năm nay để cai trị toàn cầu. 
Cuộc bầu cử ở Mỹ lần này không phải cho riêng nước Mỹ mà gắn liền với vận mệnh thế giới, vì thế không phải tự nhiên mà toàn thế giới quan tâm.
Như một phép màu của Tạo hóa, trước nguy cơ sinh tử này tự nhiên đã sinh ra cái lão “Chí Phèo Donald Trump” để phá vỡ cái thế oan khiên đã sắp đặt gần xong ấy.
Tất cả những cách làm nhân ái, đạo đức, văn minh, hợp lòng người như ta tưởng là tốt đẹp, thực ra đã tiếp sức cho con quái vật ấy hồi sinh và trưởng thành.
Nếu cứ kiểu ứng xử theo đường mòn như cũ là không còn khả năng thoát ra.
Bất cứ nhân vật nào hành động khác Trump cũng sẽ giúp Tàu Cộng tiếp tục mưu đồ, chứ huống chi Biden và những người đã bị Đại Hán khống chế, nắm trong tầm tay?
(Với những nhân vật chính trị ở tầm vĩ mô thì chỉ hiệu quả “dẫn đường- tạo thế” mới là quan trọng, còn mọi tính cách cá nhân, kể cả đạo đức tư cách hay gì gì nữa cũng là chuyện nên bỏ ngoài tai.)
Tôi chỉ biết nói kiểu duy tâm thế này: Không phải con người ngang ngạnh Donald Trump muốn “phá cách trong ứng xử” cho thỏa ý thích cá nhân, mà Trời sinh ra một phong cách lộn ngược ấy, đặt vào tay một nhân vật vốn không phải chính khách (vì chính khách hỏng hết rồi) để phá tan cái trật tự diệt vong mà toàn thế giới đang rầm rập bước vào với tất cả sự hồn nhiên.
Hà Sĩ Phu

Ghi chú: TS Hà Sĩ Phu là tác giả của bài viết nổi tiếng từ hơn 30 năm trước: “Dắt tay nhau đi dưới tấm biển chỉ đường của trí tuệ”, và cuốn “Chia tay ý thức hệ” (1995). Mời đọc thêm về ông trên Wikipedia.


Liên quan:

 


LÝ LUẬN    VĂN HỌC    BÌNH LUẬN    PHỎNG VẤN    VỤ ÁN LIÊN QUAN    NHÓM ĐÀLẠT    TIỂU SỬ