LÝ LUẬN     VĂN HỌC     BÌNH LUẬN     PHỎNG VẤN     VỤ ÁN LIÊN QUAN     NHÓM ĐÀLẠT    TIỂU SỬ

"Sau mấy chục năm được nhà trường xã hội chủ nghĩa trau dồi bao nhiêu tri thức về khoa học tự nhiên, về triết học Mác-Lê, về chính trị ... thì bây giờ các chi bộ lại không còn coi chúng tôi là thành phần công nông gần đảng nữa mà chuyển thành tầng lớp trí thức tiểu tư sản bấp bênh ! Trở thành kỹ sư, tiến sĩ, giáo sư ... thì lại xa đảng hơn lúc chưa đi học !. Nghĩa là trên thực tế thì chất Đảng ngược chiều với chất trí thức ! Đó là điều nghịch lý".....Dắt Tay Nhau, Đi Dưới Tấm Biển Chỉ Đường của Trí Tuệ - Hà Sĩ Phu 1988

"Khẳng định vai trò quyết định của tự do và phát triển không có nghĩa là khi có hai điều kiện ấy thì tự khắc sẽ có Bình đẳng và Bác ái mà không cần đến hoạt động khuyến thiện và nỗ lực tranh đấu của con người. Không thể lấy khát vọng thay cho qui luật, nhưng khát vọng đúng sẽ xúc tiến nhanh qui luật...." Đôi Điều Suy Nghĩ của Một Công Dân - Hà Sĩ Phu 1993

"Mọi hoạt động Tranh đấu của con người từ cổ chí kim , không có gì ra ngoài ý nghĩa của chữ QUYỀN CON NGƯỜI. "Quyền Con người" ngày nay đã trở thành vấn đề toàn cầu không nước nào có thể lẩn tránh, điều ấy đánh dấu một bước trưởng thành khổng lồ của văn minh nhân loại. Ở đâu có áp bức bất công, ở đâu con người bị đối xử phi lý đều có thể tìm nơi "Quyền Con Người" một điểm tựa để tranh đấu, ít nhất cũng là điểm tựa tinh thần. Mặt khác. từ ánh sáng chung nhất về "Quyền Con Người", con người có thể nhìn lại những trào lưu Tranh đấu của mình một cách có cơ sở khách quan, khoa học và sáng suốt hơn..." Chia Tay Ý Thức Hệ - Hà Sĩ Phu 1995


Hưởng ứng hai câu xuất đối về đại nạn lũ lụt miền Trung
                                                                                               Hà Sĩ Phu
 
Hai vế xuất đối của nhà báo Lê Phú khải thật khó đối vì thuật trùng thanh điệp ngữ. Nhưng trước thảm cảnh lũ lụt tang thương của đồng bào khúc ruột miền Trung, tôi phải hối hả tiếp lời, không dám cầu toàn chữ nghĩa, để chia sẻ nỗi đau đớn của dân và tấm lòng cô ca sĩ đứng ra cứu trợ, cũng đồng thời vạch tõ tội ác của bọn cực quyền tham lợi, phá hoại rừng cây và khai thác khoáng sản, làm thủy điện bừa vãi để tàn phá môi trường sinh sống ngàn đời của dân.
      
1) Câu đối 1:
-   Còn lũ này thì còn lũ ! (Lê Phú Khải)
-  Hết mê đảng mới hết mê ! (Hà Sĩ Phu)
-  Hết mù đảng mới hết mù! (Hà Sĩ Phu) (mù cũng là mây mù)

2) Câu đối 2:
- Thuỷ Tiên không phải là tiên, mà tấm lòng như Tiên Phật! (LPK)
- Tiên Phật lúc này niệm phật, chắc hành động giống Thủy Tiên! (HSP)

http://www.boxitvn.net/2020/11/02/huong-ung-hai-cau-xuat-doi-ve-dai-nan-lu-lut-mien-trung

 

Câu đối ở Bàn thờ Tổ quốc của Đại học Văn Lang (bản lưu)

 Nhận được thư của Nhà thơ Nguyễn Duy về yêu cầu có Câu đối để treo trên Bàn thờ Tổ quốc của trường Đại học Văn Lang, Hà Sĩ Phu đã gửi Câu đối như sau:

hsp 
( không biết Đại học Văn Lang có sử dụng Câu đối này hay không?).  H.S.P. (15/7/2020)

 

 


LÝ LUẬN    VĂN HỌC    BÌNH LUẬN    PHỎNG VẤN    VỤ ÁN LIÊN QUAN    NHÓM ĐÀLẠT    TIỂU SỬ