LÝ LUẬN     VĂN HỌC     BÌNH LUẬN     PHỎNG VẤN     VỤ ÁN LIÊN QUAN     NHÓM ĐÀLẠT    TIỂU SỬ

"Sau mấy chục năm được nhà trường xã hội chủ nghĩa trau dồi bao nhiêu tri thức về khoa học tự nhiên, về triết học Mác-Lê, về chính trị ... thì bây giờ các chi bộ lại không còn coi chúng tôi là thành phần công nông gần đảng nữa mà chuyển thành tầng lớp trí thức tiểu tư sản bấp bênh ! Trở thành kỹ sư, tiến sĩ, giáo sư ... thì lại xa đảng hơn lúc chưa đi học !. Nghĩa là trên thực tế thì chất Đảng ngược chiều với chất trí thức ! Đó là điều nghịch lý".....Dắt Tay Nhau, Đi Dưới Tấm Biển Chỉ Đường của Trí Tuệ - Hà Sĩ Phu 1988

"Khẳng định vai trò quyết định của tự do và phát triển không có nghĩa là khi có hai điều kiện ấy thì tự khắc sẽ có Bình đẳng và Bác ái mà không cần đến hoạt động khuyến thiện và nỗ lực tranh đấu của con người. Không thể lấy khát vọng thay cho qui luật, nhưng khát vọng đúng sẽ xúc tiến nhanh qui luật...." Đôi Điều Suy Nghĩ của Một Công Dân - Hà Sĩ Phu 1993

"Mọi hoạt động Tranh đấu của con người từ cổ chí kim , không có gì ra ngoài ý nghĩa của chữ QUYỀN CON NGƯỜI. "Quyền Con người" ngày nay đã trở thành vấn đề toàn cầu không nước nào có thể lẩn tránh, điều ấy đánh dấu một bước trưởng thành khổng lồ của văn minh nhân loại. Ở đâu có áp bức bất công, ở đâu con người bị đối xử phi lý đều có thể tìm nơi "Quyền Con Người" một điểm tựa để tranh đấu, ít nhất cũng là điểm tựa tinh thần. Mặt khác. từ ánh sáng chung nhất về "Quyền Con Người", con người có thể nhìn lại những trào lưu Tranh đấu của mình một cách có cơ sở khách quan, khoa học và sáng suốt hơn..." Chia Tay Ý Thức Hệ - Hà Sĩ Phu 1995

Bài Viết Mới


Thư gửi cuộc hội luận về Phan Châu Trinh

    Được biết ngày chủ nhật 16 tháng 3 năm 2008, nhân 82 năm ngày giỗ cụ Phan châu Trinh, có tổ chức cuộc hội luận về nhà dân chủ đầu tiên của Việt nam này, tôi rất vui mừng và chờ đón những kết quả tốt đẹp sẽ đến từ cuộc hội luận.

    Cuộc vận động và tranh đấu để dân chủ hóa và phát triển đất nước Việt nam của chúng ta đòi hỏi sự kết hợp chặt chẽ giữa một nhận thức tư tưởng có hệ thống với các phong trào đấu tranh cụ thể. Coi nhẹ một trong hai mặt ấy đều là sai lầm căn bản.

   Phan châu Trinh chẳng những là nhà dân chủ đầu tiên của nước ta, mà còn là nhà  hoạt động chính trị đầu tiên có tư tưởng một cách hệ thống, kết hợp được hai luồng tư tưởng –văn hóa Đông Tây với thực tiễn Việt nam, là người Việt nam biết đề xướng một phương pháp đấu tranh có tính chất dân chủ và hiện đại, là đột phá từ Dân tríVăn hóa để vận động mọi lực lượng xã hội, tập trung tiến hành cách mạng xã hội bằng con đường diễn biến hòa bình,  để thắng một địch thủ mạnh hơn mình nhiều lần, mà vẫn không bị rơi vào một nền độc tài mới.

   Nghiên cứu và cập nhật hóa tư tưởng và phương pháp Phan châu Trinh bằng nhãn quan hiện đại và bằng phương tiện khoa học hiện đại, sẽ giúp chúng ta rút ngắn rất nhiều quãng đường dò dẫm sàng lọc và thử thách trên con đường dân chủ hóa và phát triển đất nước ngày nay.

   Tôi chưa có điều kiện trực tiếp tham gia , chỉ xin chân thành chúc tất cả các thành viên hội luận đem hết sự thành tâm và trí tuệ mẫn tiệp để đúc kết và phát hiện được nhiều điều bổ ích cho sự nghiệp lớn lao của đất nước ta.

 

Đà lạt ngày 15-3-2008

Kính thư

Hà Sĩ Phu

(Tiến sĩ Sinh học)

 

 


LÝ LUẬN    VĂN HỌC    BÌNH LUẬN    PHỎNG VẤN    VỤ ÁN LIÊN QUAN    NHÓM ĐÀLẠT    TIỂU SỬ