LÝ LUẬN     VĂN HỌC     BÌNH LUẬN     PHỎNG VẤN     VỤ ÁN LIÊN QUAN     NHÓM ĐÀLẠT    TIỂU SỬ

"Sau mấy chục năm được nhà trường xã hội chủ nghĩa trau dồi bao nhiêu tri thức về khoa học tự nhiên, về triết học Mác-Lê, về chính trị ... thì bây giờ các chi bộ lại không còn coi chúng tôi là thành phần công nông gần đảng nữa mà chuyển thành tầng lớp trí thức tiểu tư sản bấp bênh ! Trở thành kỹ sư, tiến sĩ, giáo sư ... thì lại xa đảng hơn lúc chưa đi học !. Nghĩa là trên thực tế thì chất Đảng ngược chiều với chất trí thức ! Đó là điều nghịch lý".....Dắt Tay Nhau, Đi Dưới Tấm Biển Chỉ Đường của Trí Tuệ - Hà Sĩ Phu 1988

"Khẳng định vai trò quyết định của tự do và phát triển không có nghĩa là khi có hai điều kiện ấy thì tự khắc sẽ có Bình đẳng và Bác ái mà không cần đến hoạt động khuyến thiện và nỗ lực tranh đấu của con người. Không thể lấy khát vọng thay cho qui luật, nhưng khát vọng đúng sẽ xúc tiến nhanh qui luật...." Đôi Điều Suy Nghĩ của Một Công Dân - Hà Sĩ Phu 1993

"Mọi hoạt động Tranh đấu của con người từ cổ chí kim , không có gì ra ngoài ý nghĩa của chữ QUYỀN CON NGƯỜI. "Quyền Con người" ngày nay đã trở thành vấn đề toàn cầu không nước nào có thể lẩn tránh, điều ấy đánh dấu một bước trưởng thành khổng lồ của văn minh nhân loại. Ở đâu có áp bức bất công, ở đâu con người bị đối xử phi lý đều có thể tìm nơi "Quyền Con Người" một điểm tựa để tranh đấu, ít nhất cũng là điểm tựa tinh thần. Mặt khác. từ ánh sáng chung nhất về "Quyền Con Người", con người có thể nhìn lại những trào lưu Tranh đấu của mình một cách có cơ sở khách quan, khoa học và sáng suốt hơn..." Chia Tay Ý Thức Hệ - Hà Sĩ Phu 1995

Bài Viết Mới


BỨC TRANH VÂN CẨU

IDS tự giải thể để phản đối, để khỏi phải chui vào vòng tay kiểm soát.

Đấy là một hành động tích cực, không phải tiêu cực.

Sự nghiệp dân chủ hóa xã hội (để cứu nước và xây dựng nước) về hình thức tạm có 3 kiểu, từ gần đến xa, rồi thoát khỏi. IDS còn khá gần Đảng (mà vẫn không yên), bauxitevietnam đi đã hơi xa, những kiểu khác lại còn xa hơn ... Nhưng tất cả còn trong thử thách và chuyển hóa.

Xã hội dân sự vốn đa dạng, nhưng hơn thế, sự đa dạng còn là SỰ BẮC CẦU nhất thiết phải có cho một công cuộc đổi mới chân chính, hòa bình, nhưng vô cùng khó khăn và nghệ thuật.

Chủ nghĩa Marx, về triết học thì nhấn mạnh tính đa dạng phong phú của thế giới, nhưng về chính trị lại muốn tạo ra một hệ thống thuần nhất, thâu tóm về một mối, chống lại tính đa dạng, nên đây là một chủ nghĩa tự mâu thuẫn, về bản chất là tự mình phải chống lại mình, không phải để tiến lên mà là để trở về với quy luật.

Đảng CS Việt Nam đang lo ngại và đã phản ứng trước hiện tượng “tự diễn biến”, nhưng hiện tượng tất yếu này không gì cản được, chính Quyết định 97 đã tham gia và thúc đẩy cho sự tự diễn biến nhanh hơn. ĐCS nhất định sẽ tự chống mình bằng cách tự nhiên cứ tạo ra những nhân tố và cứ tích cực tham gia vào sự “tự diễn biến”, một cách vô ý thức là chủ yếu. Thậm chí càng cố giữ chặt lại thì càng kích thích sự bung ra. Sự chuyển hóa sẽ thành “bức tranh vân cẩu” mỗi lúc một khác. Người quen nếp nghĩ ổn định sẽ thấy ngỡ ngàng.

Ngày IDS tự giải thể (bị bức tử chứ ai chẳng muốn tồn tại), tôi có hơi buồn (cho sự đời) nên chia sẻ mấy câu ngẫu hứng, chẳng biết là chia buồn hay chia vui:

 

CUỘC MỚI SINH SÔI (*)

                            Hà Sĩ Phu

           ( Viết tặng bauxitevietnam và IDS)

 

Hiền tài là nguyên khí quốc gia

Ai có thể nhốt khí thiêng vào lọ?

 

Mười sáu vị đồng thanh giải thể

Những Hoàng Tụy, Chu Hảo, Quang A

Nguyên Ngọc, Tương Lai, cùng là Duy Hiển

Có Kim Hạnh, có Phạm Chi Lan

Có Phan Huy Lê, có Phan Đình Diệu

Có  Đăng Doanh, có Nguyễn Trung

Có  Đức Nguyên, Quốc Huy,Việt Phương, Sơn Phước!

Điểm binh

Đủ, mười sáu vị anh tài đi trước.

Nghe có bác Sáu Dân cùng bước

Quyết định 97 rồi lẽo đẽo… theo sau.

 

Bóng tối dù có bao vây

Những ngọn nến dẫu còn le lói

Nhưng mưu mẹo phải đi lòng vòng

Ánh sáng phóng theo đường thẳng

Ba trăm ngàn cây số một giây.

 

IDS một ngày giải thể

Bô-xít anh em treo rủ… một ngày thôi.

Nhích lại đây, ta đã hiểu nhau rồi

Có cái chết gieo mầm sự sống

Một ngày buồn báo hiệu những ngày vui !

 

Tim óc đây điểm tô nền gấm vóc,

Một cuộc tàn là cuộc mới sinh sôi !

 

   Một ngày Mười-Năm-Chín (15-9-2009)

                             HSP

================================

(*) có sửa đổi so với bài đã đăng trên bauxitevietnam

 


LÝ LUẬN    VĂN HỌC    BÌNH LUẬN    PHỎNG VẤN    VỤ ÁN LIÊN QUAN    NHÓM ĐÀLẠT    TIỂU SỬ