LÝ LUẬN     VĂN HỌC     BÌNH LUẬN     PHỎNG VẤN     VỤ ÁN LIÊN QUAN     NHÓM ĐÀLẠT    TIỂU SỬ

"Sau mấy chục năm được nhà trường xã hội chủ nghĩa trau dồi bao nhiêu tri thức về khoa học tự nhiên, về triết học Mác-Lê, về chính trị ... thì bây giờ các chi bộ lại không còn coi chúng tôi là thành phần công nông gần đảng nữa mà chuyển thành tầng lớp trí thức tiểu tư sản bấp bênh ! Trở thành kỹ sư, tiến sĩ, giáo sư ... thì lại xa đảng hơn lúc chưa đi học !. Nghĩa là trên thực tế thì chất Đảng ngược chiều với chất trí thức ! Đó là điều nghịch lý".....Dắt Tay Nhau, Đi Dưới Tấm Biển Chỉ Đường của Trí Tuệ - Hà Sĩ Phu 1988

"Khẳng định vai trò quyết định của tự do và phát triển không có nghĩa là khi có hai điều kiện ấy thì tự khắc sẽ có Bình đẳng và Bác ái mà không cần đến hoạt động khuyến thiện và nỗ lực tranh đấu của con người. Không thể lấy khát vọng thay cho qui luật, nhưng khát vọng đúng sẽ xúc tiến nhanh qui luật...." Đôi Điều Suy Nghĩ của Một Công Dân - Hà Sĩ Phu 1993

"Mọi hoạt động Tranh đấu của con người từ cổ chí kim , không có gì ra ngoài ý nghĩa của chữ QUYỀN CON NGƯỜI. "Quyền Con người" ngày nay đã trở thành vấn đề toàn cầu không nước nào có thể lẩn tránh, điều ấy đánh dấu một bước trưởng thành khổng lồ của văn minh nhân loại. Ở đâu có áp bức bất công, ở đâu con người bị đối xử phi lý đều có thể tìm nơi "Quyền Con Người" một điểm tựa để tranh đấu, ít nhất cũng là điểm tựa tinh thần. Mặt khác. từ ánh sáng chung nhất về "Quyền Con Người", con người có thể nhìn lại những trào lưu Tranh đấu của mình một cách có cơ sở khách quan, khoa học và sáng suốt hơn..." Chia Tay Ý Thức Hệ - Hà Sĩ Phu 1995

Bài Viết Mới


CUỘC MỚI SINH SÔI

                            Hà Sĩ Phu

           ( Viết tặng bauxitevietnam và IDS)

 

Hiền tài là nguyên khí quốc gia

Ai có thể nhốt khí thiêng vào lọ?

 

Mười sáu vị đồng thanh giải thể

Những Hoàng Tụy, Chu Hảo, Quang A

Nguyên Ngọc, Tương Lai, cùng là Duy Hiển

Có Kim Hạnh, có Phạm Chi Lan

Có Phan Huy Lê, có Phan Đình Diệu

Có  Đăng Doanh, có Nguyễn Trung

Có  Đức Nguyên, Quốc Huy,Việt Phương, Sơn Phước!

Điểm binh

Đủ, mười sáu vị anh tài đi trước.

Nghe có bác Sáu Dân cùng bước

Quyết định 97 rồi lẽo đẽo… theo sau.

 

Bóng tối dù có bao vây

Những ngọn nến dẫu còn le lói

Nhưng mưu mẹo phải đi lòng vòng

Ánh sáng phóng theo đường thẳng

Ba trăm ngàn cây số một giây.

 

IDS một ngày giải thể

Bô-xít anh em treo rủ… một ngày thôi.

Nhích lại đây, ta đã hiểu nhau rồi

Có cái chết gieo mầm sự sống

Một ngày buồn báo hiệu những ngày vui !

 

Tim óc đây điểm tô nền gấm vóc,

Một cuộc tàn là cuộc mới sinh sôi !

 

   Một ngày Mười-Năm-Chín (15-9-2009)

                             HSP

 


LÝ LUẬN    VĂN HỌC    BÌNH LUẬN    PHỎNG VẤN    VỤ ÁN LIÊN QUAN    NHÓM ĐÀLẠT    TIỂU SỬ