LÝ LUẬN     VĂN HỌC     BÌNH LUẬN     PHỎNG VẤN     VỤ ÁN LIÊN QUAN     NHÓM ĐÀLẠT    TIỂU SỬ

"Sau mấy chục năm được nhà trường xã hội chủ nghĩa trau dồi bao nhiêu tri thức về khoa học tự nhiên, về triết học Mác-Lê, về chính trị ... thì bây giờ các chi bộ lại không còn coi chúng tôi là thành phần công nông gần đảng nữa mà chuyển thành tầng lớp trí thức tiểu tư sản bấp bênh ! Trở thành kỹ sư, tiến sĩ, giáo sư ... thì lại xa đảng hơn lúc chưa đi học !. Nghĩa là trên thực tế thì chất Đảng ngược chiều với chất trí thức ! Đó là điều nghịch lý".....Dắt Tay Nhau, Đi Dưới Tấm Biển Chỉ Đường của Trí Tuệ - Hà Sĩ Phu 1988

"Khẳng định vai trò quyết định của tự do và phát triển không có nghĩa là khi có hai điều kiện ấy thì tự khắc sẽ có Bình đẳng và Bác ái mà không cần đến hoạt động khuyến thiện và nỗ lực tranh đấu của con người. Không thể lấy khát vọng thay cho qui luật, nhưng khát vọng đúng sẽ xúc tiến nhanh qui luật...." Đôi Điều Suy Nghĩ của Một Công Dân - Hà Sĩ Phu 1993

"Mọi hoạt động Tranh đấu của con người từ cổ chí kim , không có gì ra ngoài ý nghĩa của chữ QUYỀN CON NGƯỜI. "Quyền Con người" ngày nay đã trở thành vấn đề toàn cầu không nước nào có thể lẩn tránh, điều ấy đánh dấu một bước trưởng thành khổng lồ của văn minh nhân loại. Ở đâu có áp bức bất công, ở đâu con người bị đối xử phi lý đều có thể tìm nơi "Quyền Con Người" một điểm tựa để tranh đấu, ít nhất cũng là điểm tựa tinh thần. Mặt khác. từ ánh sáng chung nhất về "Quyền Con Người", con người có thể nhìn lại những trào lưu Tranh đấu của mình một cách có cơ sở khách quan, khoa học và sáng suốt hơn..." Chia Tay Ý Thức Hệ - Hà Sĩ Phu 1995

Bài Viết Mới


Thư giãn chủ nhật: Chuyện vui về ông VCĐ phê phán Nguyễn Huệ Chi

(Lời bình của Hà Sĩ Phu)

Kính gửi Gs Huệ Chi cùng BBT Boxitvn

             Đã hơn tuần nay tôi đã bị cắt hoàn toàn điện thoại và đường vào Internet (đây là đợt cắt mới, nối tiếp đợt cắt hơn 11 năm trước đây). Nhưng được bạn bè cho biết hôm qua trang mạng Bôxit có đăng một bức thư  của một kẻ xúc phạm những người chủ trương trang mạng và cũng xúc phạm cá nhân tôi. Xin gửi Giáo sư mấy dòng như một “Lời bình muộn” (của một người bị xúc phạm) vì nó chẳng đáng cho một bài viết.

      Tình hình đất nước hiện nay đã hiển hiện rõ ràng đến mức chỉ cần công kích độc ác trang mạng Bôxit, là nơi đang mang tiếng nói của lương tri dân tộc, thì dù có ngụy trang khéo léo đến mấy người ta cũng nhận ra ngay kẻ viết là ai. Giáo sư Vũ Cao Đàm cũng chỉ “phân tích chơi” một quãng rồi cũng thấy phân tích nữa là thừa.

Vậy tất nhiên tôi không muốn làm một việc thừa nữa làm chi.

Song, có điều này hơi mới: Vị nặc danh VCĐ này theo rõi trang Bôxít rất cặn kẽ, không sót bài nào, mà chỉ nêu tên 2 người gọi là “cơ hội chính trị nổi tiếng” thì hai ví dụ ấy ắt phải rất quan trọng, rất tuyển lọc, đương nhiên! Vậy mà bên cạnh cái tên Hà Sỹ Phu lại là một cái tên trật khấc, chẳng có bài nào đăng trên trang Bôxit cả, như Gs Cao Đàm đã chỉ rõ.

    Kẻ gian quy kết Hà Sỹ Phu thì dễ hiểu (tôi coi VCĐ là kẻ gian vì phê phán rất nghiêm trọng người khác mà lại giấu tên), nhưng quy kết một người chưa hề có bài trên BVN, (mà cũng không liên can gì với HSP) thì thật oan cho ông ấy quá?

   Giải mã sự nhầm lẫn, quy oan này ra sao nhỉ? Xin nhường cho sự xét đoán sắc xảo của bạn đọc. Riêng chúng tôi, chỉ một chi tiết nhỏ này đã đủ xác định người viết ấy là ai, có mục đích gì.

                                                                             Hà Sỹ Phu

                                                                              15-5-2010

 


LÝ LUẬN    VĂN HỌC    BÌNH LUẬN    PHỎNG VẤN    VỤ ÁN LIÊN QUAN    NHÓM ĐÀLẠT    TIỂU SỬ