LÝ LUẬN     VĂN HỌC     BÌNH LUẬN     PHỎNG VẤN     VỤ ÁN LIÊN QUAN     TIỂU SỬ

"Sau mấy chục năm được nhà trường xã hội chủ nghĩa trau dồi bao nhiêu tri thức về khoa học tự nhiên, về triết học Mác-Lê, về chính trị ... thì bây giờ các chi bộ lại không còn coi chúng tôi là thành phần công nông gần đảng nữa mà chuyển thành tầng lớp trí thức tiểu tư sản bấp bênh ! Trở thành kỹ sư, tiến sĩ, giáo sư ... thì lại xa đảng hơn lúc chưa đi học !. Nghĩa là trên thực tế thì chất Đảng ngược chiều với chất trí thức ! Đó là điều nghịch lý".....Dắt Tay Nhau, Đi Dưới Tấm Biển Chỉ Đường của Trí Tuệ - Hà Sĩ Phu 1988

"Khẳng định vai trò quyết định của tự do và phát triển không có nghĩa là khi có hai điều kiện ấy thì tự khắc sẽ có Bình đẳng và Bác ái mà không cần đến hoạt động khuyến thiện và nỗ lực tranh đấu của con người. Không thể lấy khát vọng thay cho qui luật, nhưng khát vọng đúng sẽ xúc tiến nhanh qui luật...." Đôi Điều Suy Nghĩ của Một Công Dân - Hà Sĩ Phu 1993

"Mọi hoạt động Tranh đấu của con người từ cổ chí kim , không có gì ra ngoài ý nghĩa của chữ QUYỀN CON NGƯỜI. "Quyền Con người" ngày nay đã trở thành vấn đề toàn cầu không nước nào có thể lẩn tránh, điều ấy đánh dấu một bước trưởng thành khổng lồ của văn minh nhân loại. Ở đâu có áp bức bất công, ở đâu con người bị đối xử phi lý đều có thể tìm nơi "Quyền Con Người" một điểm tựa để tranh đấu, ít nhất cũng là điểm tựa tinh thần. Mặt khác. từ ánh sáng chung nhất về "Quyền Con Người", con người có thể nhìn lại những trào lưu Tranh đấu của mình một cách có cơ sở khách quan, khoa học và sáng suốt hơn..." Chia Tay Ý Thức Hệ - Hà Sĩ Phu 1995

NHỮNG VỤ ÁN

Ông Hoàng Minh Chính tố cáo công an Hà Nội tái lập hình thức đấu tố  (trích)


Hà Nội, 14/10/2001

Kính gửi: - Ông Tổng bí thư-Nông Đức Mạnh,
- Ông Chủ tịch nước-Trần Đức Lương,
- Ông Thủ tướng-Phan Văn Khải,
- Ông Chủ tịch QH-Nguyễn Văn An,
- Ông Bộ trưởng Bộ CA-Lê Minh Hương,
- Ông Viện trưởng Viện kiểm sát ND TC.
- Ông Chánh án Toà án NDTC,
- Ban CHTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Tổ chức thành viên Mặt trận,

Đồng kính gửi: - Ông Chủ tịch UBHC Hà Nôi,
- Ông Viện trưởng Viện kiểm sát ND HN,
- Ông Chánh án Tòa án NDHN,
- Ông Gíam đốc Sở CA HN,
- Quận CA Hoàn Kiếm và Đồn CA Hàng Bài,
- Mặt trận Tổ quốc HN và các tổ chức thành viên,
- Ba Tổ nhân dân phường Hàng Bài, Hà Nội đã dự họp ban tối hôm 9/10/2001 nghe CA thông báo vê vụ việc Hoàng Minh Chính,
- Các cơ quan truyền thông đại chúng,
- Các bạn hữu,

……                                          

2.2- Về việc đòi trả tự do cho Ts. Hà Sĩ Phu.  

Không phải chỉ có một mình tôi yêu cầu, mà có tới vài chục người tên tuổi là những nhà CM lão thành, nhà văn, nhà báo, nhà khoa học, cựu chiến binh, đủ lứa tuổi đã lên tiếng nhiều lần đòi trả tự do cho Ts.Hà Sĩ Phu vô tội bị quản chế vô căn cứ, phi pháp, trái đạo lý nhiều năm bởi nghị định vi hiến 31/CP năm 1997. Suốt 2 năm trời, nhiều đơn khiếu tố của tập thể đã gửi cho cấp cao Đảng-Nhà nước phê phán Nghị định 31/CP là chống Hiến pháp, trái pháp luật, tuỳ tiện cho UBHC tỉnh, thậm chí tới quận, huyện, xã được tự do quản chế tới 2 năm bất kỳ người dân nào bị nghi ngờ về an ninh quốc gia, mà chẳng cần toà án xét xử, chẳng được phép minh oan. Vụ Ts. HS Phu chỉ là một thí dụ điển hình.

Hiến pháp, tại các điều 53 và 74 đã ghi rõ : “Công dân có quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận các vấn đề chung của cả nước và địa phương, kiến nghị với cơ quan Nhà nước. Công dân có quyền khiếu tố về những việc làm trái pháp luật của cơ quan Nhà nước.” Tuy nhiên, các cơ quan Nhà nước có trách nhiệm đều im lặng làm ngơ, không trả lời, cũng chẳng giải quyết theo Hiến pháp và luật pháp đã quy định rõ ràng. Như vậy, Hiến pháp và luật pháp được ban hành để làm gì??? Và trách nhiệm thuộc về ai???


LÝ LUẬN    VĂN HỌC    BÌNH LUẬN    PHỎNG VẤN    VỤ ÁN LIÊN QUAN    TIỂU SỬ