LÝ LUẬN     VĂN HỌC     BÌNH LUẬN     PHỎNG VẤN     VỤ ÁN LIÊN QUAN     TIỂU SỬ

"Sau mấy chục năm được nhà trường xã hội chủ nghĩa trau dồi bao nhiêu tri thức về khoa học tự nhiên, về triết học Mác-Lê, về chính trị ... thì bây giờ các chi bộ lại không còn coi chúng tôi là thành phần công nông gần đảng nữa mà chuyển thành tầng lớp trí thức tiểu tư sản bấp bênh ! Trở thành kỹ sư, tiến sĩ, giáo sư ... thì lại xa đảng hơn lúc chưa đi học !. Nghĩa là trên thực tế thì chất Đảng ngược chiều với chất trí thức ! Đó là điều nghịch lý".....Dắt Tay Nhau, Đi Dưới Tấm Biển Chỉ Đường của Trí Tuệ - Hà Sĩ Phu 1988

"Khẳng định vai trò quyết định của tự do và phát triển không có nghĩa là khi có hai điều kiện ấy thì tự khắc sẽ có Bình đẳng và Bác ái mà không cần đến hoạt động khuyến thiện và nỗ lực tranh đấu của con người. Không thể lấy khát vọng thay cho qui luật, nhưng khát vọng đúng sẽ xúc tiến nhanh qui luật...." Đôi Điều Suy Nghĩ của Một Công Dân - Hà Sĩ Phu 1993

"Mọi hoạt động Tranh đấu của con người từ cổ chí kim , không có gì ra ngoài ý nghĩa của chữ QUYỀN CON NGƯỜI. "Quyền Con người" ngày nay đã trở thành vấn đề toàn cầu không nước nào có thể lẩn tránh, điều ấy đánh dấu một bước trưởng thành khổng lồ của văn minh nhân loại. Ở đâu có áp bức bất công, ở đâu con người bị đối xử phi lý đều có thể tìm nơi "Quyền Con Người" một điểm tựa để tranh đấu, ít nhất cũng là điểm tựa tinh thần. Mặt khác. từ ánh sáng chung nhất về "Quyền Con Người", con người có thể nhìn lại những trào lưu Tranh đấu của mình một cách có cơ sở khách quan, khoa học và sáng suốt hơn..." Chia Tay Ý Thức Hệ - Hà Sĩ Phu 1995

NHỮNG VỤ ÁN

Dissidents placed under house arrest after Vietnam drops


HANOI, Vietnam:

Vietnamese authorities ended an investigation into "treason" by a leading dissident, placing him and a colleague under formal house arrest, the official police newspaper reported Monday.

Biologist Ha Si Phu and former Communist Party official Mai Thai Linh have been under investigation since May on suspicion of collaborating with overseas groups calling for democracy and human rights in Vietnam.

The government dropped its probe of the two men, saying they confessed their crimes, Cong An Nhan Dan, or People's Police, newspaper reported.

Now Phu, 60, and Linh, who police say is in his 50s, are barred from leaving the central highland city of Dalat, in a formal order issued Friday.

International human rights groups say that Vietnam routinely clamps down on political and religious dissidents.

Phu, former vice director of the Vietnamese Institute of Science in Dalat, has penned numerous critiques against the government. Phu and Linh are part of a group of dissident intellectuals who are closely watched by the government.

"Due to their old age, their sincerity in reporting, their admission of guilt and their pleading for lesser punishment, the security investigation bureau of the Ministry of Public Security has suspended their investigation into the case," the paper said.

The police order formalizes the heavily restricted conditions the two men have been living under since the probe was launched, a move that triggered protests from human rights groups.

A treason conviction carries a penalty ranging from seven years' imprisonment to the death penalty

The newspaper World Security, run by the Ministry of Public Security, reprinted excerpts on Monday from a January interview in which it said Phu admitted he "made mistakes due to lack of understanding of politics" and said he did not want to be the "instrument" of extremist groups.

"I'm willing to exchange ideas with others on ideology, but I am not a fighter and never want to be used as another's symbol," he was quoted as saying. (AP)

(www.timesofindia.com)

LÝ LUẬN    VĂN HỌC    BÌNH LUẬN    PHỎNG VẤN    VỤ ÁN LIÊN QUAN    TIỂU SỬ