LÝ LUẬN     VĂN HỌC     BÌNH LUẬN     PHỎNG VẤN     VỤ ÁN LIÊN QUAN     TIỂU SỬ

"Sau mấy chục năm được nhà trường xã hội chủ nghĩa trau dồi bao nhiêu tri thức về khoa học tự nhiên, về triết học Mác-Lê, về chính trị ... thì bây giờ các chi bộ lại không còn coi chúng tôi là thành phần công nông gần đảng nữa mà chuyển thành tầng lớp trí thức tiểu tư sản bấp bênh ! Trở thành kỹ sư, tiến sĩ, giáo sư ... thì lại xa đảng hơn lúc chưa đi học !. Nghĩa là trên thực tế thì chất Đảng ngược chiều với chất trí thức ! Đó là điều nghịch lý".....Dắt Tay Nhau, Đi Dưới Tấm Biển Chỉ Đường của Trí Tuệ - Hà Sĩ Phu 1988

"Khẳng định vai trò quyết định của tự do và phát triển không có nghĩa là khi có hai điều kiện ấy thì tự khắc sẽ có Bình đẳng và Bác ái mà không cần đến hoạt động khuyến thiện và nỗ lực tranh đấu của con người. Không thể lấy khát vọng thay cho qui luật, nhưng khát vọng đúng sẽ xúc tiến nhanh qui luật...." Đôi Điều Suy Nghĩ của Một Công Dân - Hà Sĩ Phu 1993

"Mọi hoạt động Tranh đấu của con người từ cổ chí kim , không có gì ra ngoài ý nghĩa của chữ QUYỀN CON NGƯỜI. "Quyền Con người" ngày nay đã trở thành vấn đề toàn cầu không nước nào có thể lẩn tránh, điều ấy đánh dấu một bước trưởng thành khổng lồ của văn minh nhân loại. Ở đâu có áp bức bất công, ở đâu con người bị đối xử phi lý đều có thể tìm nơi "Quyền Con Người" một điểm tựa để tranh đấu, ít nhất cũng là điểm tựa tinh thần. Mặt khác. từ ánh sáng chung nhất về "Quyền Con Người", con người có thể nhìn lại những trào lưu Tranh đấu của mình một cách có cơ sở khách quan, khoa học và sáng suốt hơn..." Chia Tay Ý Thức Hệ - Hà Sĩ Phu 1995

NHỮNG VỤ ÁN

Media group calls for release of dissidents in Vietnam


Reuters     

Web-posted: 11:04 a.m. Mar. 9, 2001

HANOI -- A Paris-based press freedom group on Friday called on communist Vietnam to release Ha Sy Phu, a writer placed under formal house arrest last month, and jailed journalist Nguyen Dinh Huy.

     Reporters Sans Frontieres (Reporters Without Borders) said in a statement the harassment of dissidents and journalists contradicted Hanoi's commitments to freedom of expression, especially the International Covenant on Civil and Political Rights it ratified in 1982.

     Huy was jailed for 15 years in 1995 for trying to set up an illegal opposition party to rival the ruling communists.

     Phu, 61, a writer and a retired biologist who set up a magazine which was banned, was placed under house arrest in the town of Dalat in the central highlands last month, along with fellow dissident Mai Thai Linh.

     Their detention came within days of widespread anti-government protests in the highlands by ethnic minority hill farmers.

     Phu and Linh had faced restrictions since May 2000, when authorities accused them of making contact with overseas groups with the aim of overthrowing the communist system.

     Phu was accused of betraying the country by becoming the head of an anti-government movement to which Linh, a former official of the Dalat's People's Council, was the adviser.

     State-run media said the investigation against them was subsequently suspended in view of their age and because they had confessed, but it gave no reason for the formalisation of the house arrest order.

     Phu spent most of 1996 in detention, including more than four months in jail, accused of revealing state secrets.

     An overseas Vietnamese rights group said Phu and three other men had been found in possession of a report by then Prime Minister Vo Van Kiet outlining preparations for the key five-yearly Communist Party congress.

     The next Party congress is expected in April.

(south-florida.sun-sentinel.com)


LÝ LUẬN    VĂN HỌC    BÌNH LUẬN    PHỎNG VẤN    VỤ ÁN LIÊN QUAN    TIỂU SỬ