LÝ LUẬN     VĂN HỌC     BÌNH LUẬN     PHỎNG VẤN     VỤ ÁN LIÊN QUAN     TIỂU SỬ

"Sau mấy chục năm được nhà trường xã hội chủ nghĩa trau dồi bao nhiêu tri thức về khoa học tự nhiên, về triết học Mác-Lê, về chính trị ... thì bây giờ các chi bộ lại không còn coi chúng tôi là thành phần công nông gần đảng nữa mà chuyển thành tầng lớp trí thức tiểu tư sản bấp bênh ! Trở thành kỹ sư, tiến sĩ, giáo sư ... thì lại xa đảng hơn lúc chưa đi học !. Nghĩa là trên thực tế thì chất Đảng ngược chiều với chất trí thức ! Đó là điều nghịch lý".....Dắt Tay Nhau, Đi Dưới Tấm Biển Chỉ Đường của Trí Tuệ - Hà Sĩ Phu 1988

"Khẳng định vai trò quyết định của tự do và phát triển không có nghĩa là khi có hai điều kiện ấy thì tự khắc sẽ có Bình đẳng và Bác ái mà không cần đến hoạt động khuyến thiện và nỗ lực tranh đấu của con người. Không thể lấy khát vọng thay cho qui luật, nhưng khát vọng đúng sẽ xúc tiến nhanh qui luật...." Đôi Điều Suy Nghĩ của Một Công Dân - Hà Sĩ Phu 1993

"Mọi hoạt động Tranh đấu của con người từ cổ chí kim , không có gì ra ngoài ý nghĩa của chữ QUYỀN CON NGƯỜI. "Quyền Con người" ngày nay đã trở thành vấn đề toàn cầu không nước nào có thể lẩn tránh, điều ấy đánh dấu một bước trưởng thành khổng lồ của văn minh nhân loại. Ở đâu có áp bức bất công, ở đâu con người bị đối xử phi lý đều có thể tìm nơi "Quyền Con Người" một điểm tựa để tranh đấu, ít nhất cũng là điểm tựa tinh thần. Mặt khác. từ ánh sáng chung nhất về "Quyền Con Người", con người có thể nhìn lại những trào lưu Tranh đấu của mình một cách có cơ sở khách quan, khoa học và sáng suốt hơn..." Chia Tay Ý Thức Hệ - Hà Sĩ Phu 1995

NHỮNG VỤ ÁN

Thư ông Lê Giản


Lê Giản                                               

8-Nguyễn thượng Hiền

                                      Hà nội , ngày 31-5-2000

         Kính gửi : Đồng chí Tổng BÍ thư

                       và các đồng chí trong Bộ Chính trị

      Tuy tuổi đã tương đối cao (năm nay tôi đã 88 tuổi) nhưng tôi vẫn cố gắng theo rõi tình hình thời sự trên đài, trên báo.

      Tôi rất mừng thấy rằng Trung ương đã có hoạt động ráo riết chuẩn bị cho Đại hội 9, Chính phủ có nhiều cố gắng thúc đẩy sự phát triển kinh tế và xóa đói giảm nghèo, và Quốc hội có nhiều cải tiến trong việc tổ chức cho đại biểu Quốc hội chất vấn các thành viên của Chính phủ trong những phiên họp cuối tháng 5 vừa qua.

       Dù khả năng suy nghĩ và thông tin có nhiều hạn hẹp, tôi xin phép đóng góp với Bộ Chính trị một số ý kiến sau:

    1/ Đảng ta đang chuẩn bị cho Đại hội 9 với biết bao nhiêu vấn đề lớn về mặt lý luận, đường lối, cần được tổ chức nghiên cứu chu đáo. Tôi mong mỏi Bộ Chính trị chú ý phát huy dân chủ, tôn trọng tự do tư tưởng, khiêm tốn, thực tâm, tổ chức trưng cầu rộng rãi, đặc biệt phải mời những người trí thức, dù không phải đảng viên, đến đóng góp ý kiến nhiều lần, không nên làm lấy lệ, không nên sợ ý kiến khác nhau. Phải nói rằng tă công tác lý luận mấy năm gần đây còn hẹp hòi, giáo điều, bè phái, quá lạc hậu, không giúp ích gì cho việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng.

      2/ Bộ Chính trị nên chỉ đạo chặt chẽ công tác đối với trí thức trong công tác dân vận nói chung.

   Vừa qua tôi được biết Công an Hà nội đã tiến hành bắt giữ nhà khoa học Nguyễn Thanh Giang, ngăn cấm đủ điều, tịch thu cả máy vi tính và máy Photocopy...,gây nên những ảnh hưởng rất xấu đối với trong và ngoài nước.

    Gần đây, Công an tỉnh Lâm đồng lại tiến hành khởi tố nhà trí thức Hà Sĩ Phu tức Nguyễn Xuân Tụ mà không có căn cứ gì xác đáng. Những việc sai trái trên đây không những không có lợi gì, mà chỉ phá hoại nghiêm trọng uy tín của Đảng đối với cả trong và ngoài nước.

    Tôi đề nghị Ban nội chính Trung ương phải phối hợp với các ngành Công an, Kiểm sát sớm chấm dứt những việc làm sai trái trên đây. Đó chính là một nội dung thiết thực phục vụ cho Đại hội 9, tranh thủ trái tim và khối óc của nhân dân.

    3/ Gần đây dư luận cán bộ có nhiều thắc mắc buồn phiền về cách làm việc của các ngành Tư pháp.

- Vì sao các ngành Tư pháp không có kết luận nghiêm túc đối với vụ kỳ án ở Quận Hoàn kiếm Hà nội? Dư luận chê trách thái độ của đồng chí Trịnh hồng Dương khi trả lời chất vấn của các vị đại biểu Quốc hội.

- Vì sao cho tới nay vẫn chưa xét xử vụ án Thủy cung Thăng long đã kéo dài trong nhiều năm qua?...

- Vì sao lại để cho việc thi hành bản án đối với Nguyễn thị Hiệp, công dân Canada ảnh hưởng không tốt đến mối quan hệ bang giao với Canada...

 

    Phải chăng trận địa nội chính, tư pháp đang là một khâu yếu nhất trong sự lãnh đạo của Trung ương?

    Thưa Bộ Chính trị.                                                                         Dù ý kiến của tôi có thể có điểm chưa sát nhưng xin Bộ Chính trị chú ý đến những điểm trên đây, để góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng theo gương bác Hồ vĩ đại.

                                Kính                LÊ GIẢN


LÝ LUẬN    VĂN HỌC    BÌNH LUẬN    PHỎNG VẤN    VỤ ÁN LIÊN QUAN    TIỂU SỬ